Tommy Magnusson

Tommy Magnusson heter jag och har ett förflutet med en högskoleutbildning från 2013-2016 till byggnadsingenjör på Malmö Högskola. I Augusti 2016 började jag som trainee på Treano Bygg.

Traineetjänsten varade ca. 2,5 år och innefattade arbete i olika roller inom företaget (arbetsledning, inköp & kalkyl). Jag startade som arbetsledare i ett ombyggnadsprojekt en kortare period. Därefter hoppade jag in på kontoret och jobbade med kalkyl och inköp under hela 2017. Efter det gjorde jag min sista period ute i produktionen som arbetsledare igen. Denna gång i ett större om- & tillbyggnadsprojekt som pågick hela 2018–2019.

Tommy är idag kalkylingenjör

Sista månaderna under 2019 bestämde jag och min avdelningschef att jag skulle komma tillbaka in på kontoret. Jag fortsätte som kalkylator då behovet fanns, samt att mina styrkor låg främst i denna roll. Kalkylingenjör är tjänsten jag haft sedan början på 2020 och som jag själv i samråd och överenskommelse med Magnus Bengtsson (affärsområdeschef Byggservice Malmö) byggt på under åren med inköp, projektering och produktionsplanering.

Under senare tid har jag även fått möjligheten i mindre projekt att få driva dessa själv vilket har varit fantastiskt roligt då man utfört hela projektet från kalkyl till slutbesiktning samt haft mycket kontakt med beställarna.

Tommy Magnusson fd trainee är idag kalkylingenjör på Treano Bygg

Av egen erfarenhet så vet jag hur nyttigt det har varit att se byggprocessen från olika synvinklar, vilket har skapat en bra överblick i hur verksamheten fungerar.

En titt i backspegeln efter 6,5 år inom Treano Bygg, så kan jag verkligen rekommendera en traineetjänst om man är ny i branschen. Av egen erfarenhet så vet jag hur nyttigt det har varit att se byggprocessen från olika synvinklar. Detta har skapat en bra överblick i hur verksamheten fungerar. Det gäller inte enbart för den rollen man jobbar i utan även hur kollegorna med andra befattningar arbetar. Genom kännedom för hela processen underlättar detta ens egna arbete samt gruppdynamik inom avdelningen.

// Tommy Magnusson

Läs vidare om våra andra trainee

Läs gärna vidare om våra andra medarbetares historier från sina traineetider.

Här kan ni läsa om Csongor TyiákChanel Rabii samt samt Tilda Holst som är trainee. Vidare kan ni läsa om Amanda Gustavsson och Linnea Ekman som båda började som trainee och idag är produktionsledare samt om Kajsa Nilsson som idag är entreprenadingenjör.