Tommy Magnusson

Jag studerade på Malmö Högskola till byggnadsingenjör från september 2013 och färdigställde mina studier i juni 2016.

2017-01-13

En tid in i rollen som arbetsledare har bitarna börjat trilla på plats. Jag känner mig mer och mer delaktig i produktionen. Jag har även fått medverka i att plocka fram produktionsmetoder och aktivt varit med i beslutsfattandet.

Den största skillnaden jämfört med när jag började är att jag lärt mig det praktiska, hur man bygger. Den senaste tiden har jag fått vara med och titta på lösningar när något inte stämmer och vad vi kan göra för att gå vidare. Jag har även fått i uppgift att ansvara för en del av bygget vilket är både roligt och utmanande.

En spännande notering är när jag tänker mig tillbaka ca tre månader i projektet och ser vad som faktiskt har hänt och att vi nu är i slutfasen. Från början var det bara en vind men nu är det snart färdiga lägenheter.

Trots alla utmaningar jag står inför som ny på jobbet så är det alltid roligt att gå till jobbet och lära sig nya saker. På arbetsplatsen råder det även en god stämning mellan alla som jobbar här och man känner att man har hittat en plats i gruppen. 

Det är även roligt att när kollegor på arbetsplatsen börjar fråga mig om problem uppstår och lita på mig att lösa olika uppgifter, man har fått ett förtroende från gruppen. Det viktigaste som ny på jobbet är framförallt två saker, rätt attityd och ödmjukhet mot arbetsuppgiften enligt mig.

2017-05-12

Under ca 7 månader som arbetsledare fick jag vara delaktig i en ombyggnad av en råvind samt takrenovering och en kort period i Helsingborg på tillbyggnaden av en bilhall. Nästa stopp på min resa är Malmökontoret och in i kalkylernas värld vilket medför en omställning i hur man jobbar jämfört med ute i produktionen, man planerar mer för sig själv hur man ska lägga upp sitt arbete.

Jag fick frågan av min sambo en dag när vi pratade om just detta varpå hon menade att det måste vara ganska enformigt att ”bara” räkna på jobb. Det jag svarar på en sådan fråga är nog att man inte riktigt förstår bredden i denna bransch är förrän man sätter sig ner och ska räkna på olika projekt. Under min hittills korta tid på kalkylavdelningen så har jag upplevt det som att den första problemlösningen sker här:

”Hur bygger vi detta?

”Vad är förutsättningarna?”

”Med vilka material?”

”Med vilka verktyg och på hur lång tid?”

Ovanstående är bara kort och gott om hur man måste tänka för att kunna räkna ut vad projektet i slutändan kommer att kosta. Detta är inte helt enkelt, man har märkt att alla tänker olika. Man är mycket aktiv i denna roll och har kontakt med underentreprenörer och man är ute och tittar på plats vad som gäller för projektet.

Hittills har jag räknat på en rad olika typer av jobb, omläggning av tak med fasadrenovering och fönsterbyte, ombyggnader av personalutrymmen, ventilationsbyte på en skola och annat smått och gott.

/ Tommy Magnusson