Tema sida: Miljö – Byggvarubedömning & Miljöklassificering

Byggvarubedömningen

Treano Bygg AB har valt att bli medlemmar i Byggvarubedömningen, vilket är ännu ett steg i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Med medlemskapet i byggvarubedömningen möjliggör det för oss att göra medvetna materialval i våra projekt och vi kan leverera loggböcker av hög kvalité.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.  Hannes Morger, VD, Byggvarubedömningen.

Miljöklassificering

Projektet nybyggnad av Tormestorp förskola har miljöklassificering nivå silver. Treanos avdelning i Nordöstra Skåne uppförde förskolan, som är på 1140 kvm, mellan april 2021 och oktober 2022.

Förskolan som Treano uppfört på uppdrag av Hässleholms kommun är byggd i miljöklassificering nivå silver, genom Sweden Green Building Council. Detta innebär att stora krav ställs på både byggnadssätt och byggnadsmaterial. Även miljön inuti den färdiga byggnaden påverkas av utmärkelsen och benämningen miljöklass silver. Detta ställer krav på bland annat både ljud och ljusnivå. Byggnaden har gjuten platta och stålstomme.