Tjänster

Treano Bygg AB Entreprenad

Entreprenad

Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Vår nybyggnadsverksamhet är inriktad mot kontor, lager/industrilokaler, skolor/förskolor och kommersiella fastigheter. Tack vara vår platta organisation och vårt kompletta nätverk kan våra kunder känna sig trygga med att vi håller både budget och tidsramar.

Treano Bygg AB Byggservice bil

Byggservice

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet.
Inom affärsområde byggservice utför vi alla slags av tjänster som reparationer och underhållsarbeten åt statliga, kommunala och privata fastighetsägare.

Treano logga på lyftkran ut över Hyllie på vårt projekt Smygmaskan

Projektutveckling

Målsättningen med satsningen som inleddes 2015 var att utveckla projekt i egen regi och även i samverkansprojekt/partnering med investerare. Även för att möta våra egna hållbarhetsambitioner (kvalité, miljö och arbetsmiljö) i projekten samt trygga Treanos sysselsättning över tiden.