Tjänster

Entreprenad

Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Vår nybyggnadsverksamhet är inriktad mot kontor, lager/industrilokaler, skolor/förskolor och kommersiella fastigheter. Tack vara vår platta organisation och vårt kompletta nätverk kan våra kunder känna sig trygga med att vi håller både budget och tidsramar.

Byggservice

Bra byggservice handlar om flexibilitet och effektivitet.
Inom affärsområde byggservice utför vi alla slags reparationer och underhållsarbeten åt statliga, kommunala och privata fastighetsägare.

Bostadsprojekt

Affärsområde Bostad inleddes under 2015. Målsättningen med satsningen var att utveckla projekt i egen regi och även i samverkansprojekt/partnering med investerare samt att säkerställa kvalité, miljö och arbetsmiljö i projekten, men även att trygga Treanos sysselsättning över tiden.