Tema sida: Arbetsmiljö

Treano är ett GPTW företag

Treano Bygg är ett “Great Place to Work”-företag!

Vi bestämde oss 2013 för att tillsammans med alla medarbetare jobba fram en vision och en värdegrund. Sedan dess har vår vision varit att bli ”Branschens mest attraktiva arbetsgivare” och värdegrunden ”Laganda, Personlig och Ansvarsfull”. Detta är vårt sätt att skapa förutsättningar för att lyckas bibehålla samt nyrekrytera duktiga medarbetare.

Varje år delar det globala undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work ut certifieringen Great Place to Work. För att lyckas bli certifierad måste minst 70% av alla medarbetare uppge att de är nöjda med sin arbetsplats. Dessutom måste företagets ledning inspirera, informera, visa uppskattning och omtanke samt utveckla sina medarbetare. De verksamheter som uppfyller de högt ställda kraven får en Great Place to Work-certifiering som gäller i 12 månader.

Hösten 2019 bestämde vi oss för att försöka certifiera oss till Great Place to Work (GPTW). Detta lyckades vi med och resultatet har år efter år blivit ännu bättre.

Teambuildingresa Berlin hösten 2022

I september 2022 var Treanos medarbetare på personalresa i Berlin! Det blev två fina helger med många skratt och roliga minnen! Teambuilding stod på schemat med våra värderingar Laganda, Ansvarsfull och Personlig i fokus. I filmen ser ni härliga foton som visar våra värderingar som lagen tog under campen en av dagarna.

Internutbildning: repetition av BAM (Bättre Arbetsmiljö)

Under första kvartalet 2023 har vår Hållbarhetschef Andreas Holmgren haft internutbildning i repetition av BAM (Bättre Arbetsmiljö).

Utbildningen har riktat sig till våra medarbetare med produktionsledande befattningar runt om i Skåne. Huvudbudskapet är att skapa en tryggare arbetsmiljö med färre olyckor och tillbud. Vi har därtill tagit fram nya arbetsmiljötavlor och dokument anpassade för våra olika byggarbetsplatser.

Del 1 av utbildningen hade fokus på projekten. Del 2 riktade in sig på företagsnivå, med bland annat målstyrning, internrevision, delegeringar mm. Vid del 3 låg fokuset på samverkan mellan olika roller i projekt och företagsnivå.

Treano Arbetsmiljötavla
Arbetsmiljötavla – stor
Treano Arbetsmiljötavla
Arbetsmiljötavla – liten
Treano Arbetsmiljötavla
Arbetsmiljötavla – mellan

För en tryggare arbetsmiljö med färre olyckor och incidenter!

Utbildning i krishantering

Treano har under våren -21 genomfört ett antal övningar i och om krishantering och krisberedskap ute på våra byggarbetsplatser.

Det är svårt att förbereda sig på en krissituation och av den anledningen är det desto viktigare att lyfta ämnet till diskussion. Dels för att förbättra våra rutiner, men även för att veta hur vi kan ge krisstöd på bästa sätt när det som inte får ske trots allt händer.

Vi upplever att detta är något vi alla vinner på att vi känner oss lite mer säkra ifall en krissituation skulle uppstå. Här har vi satt ihop ett litet hopklipp från övningen!

Tillsammans utvecklar vi branschen mot vår nollvision – inga olyckor på våra arbetsplatser!