Tema sida: Socialt ansvar

Inom området socialt ansvar, som är en av de fem delarna i vår hållbarhetspolicy, är vår strategi är att bidra positivt till samhället.

Vi fokuserar på:

 • Schyssta jobb: systematisk kontroll på företagsnivå och i våra projekt (ID06)
 • Lokala arbetsskapande insatser som är långsiktiga: vi är medlemmar i byggvarubedömningen som har sociala kriterier
 • Sponsring av lokal idrott och idrottsklubbars CSR arbete: ex. FC Rosengård, Malmö Redhawks och Rögle BK
 • Sponsring av hjälporganisationen Barnsamariten: Mkebassaskolan i Etiopien för cirka 500 elever i årskurs 1-4
 • Treanos jämställdhets- och mångfaldsarbete

Mångfald och jämlikhet

Vi strävar efter mångfald och jämlikhet på våra arbetsplatser, med en inkluderande arbetskultur, med respekt för individen och där alla ska känna sig trygga och trivas.

Gyllene Boken Treanos företagskultur som visar vårt arbetssätt och förhållningssätt
Uppslag från Gyllene Boken

Vi möter kundens ambitioner avseende projektens samhällspåverkan, avseende socialt arbetsskapande i våra byggprojekt. Treano bidrar t ex positivt till att främja mänskliga rättigheter, genom vårt medlemskap i Byggvarubedömningen (läs mer under https://www.treano.se/miljo/), och att använda det verktyget för urval av byggmaterial bl a utifrån socialt ansvarstagande.

Vi kan erbjuda mentorskap, som en del av vårt samhällsengagemang för att främja t ex socialt arbetsskapande, en social hållbar utveckling eller annan positiv samhällsutveckling, t ex handledning till examensstudenter från ex Malmö Universitet och Lunds Universitet. Läs mer här: https://www.treano.se/karriar/reportage-medarbetare/

Treano medverkar även i styrelsearbetet i Yrkeshögskolan i Hässleholm samt KYH. I vår medverkan i skolornas styrelsearbete utformar vi tillsammans med övriga i styrelsen utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.  Därigenom säkerställer vi att de studerande utvecklar rätt kompetens och får bästa möjliga förutsättningar för en anställning.

Hållbarhet Socialt ansvar Boost, trainee, sport

Vi samverkar via olika organisationer och idrottsföreningar, för att främja en positiv samhällsutveckling. Det kan vara genom att underlätta för våra anställda att volontera, att anställa ur grupper som diskrimineras på arbetsmarknaden eller som har svårt att få jobb. 2023 gick vi med i FC Rosengårds nätverk, de tagit ett framgångsrikt samhällsansvar i de sociala frågorna som tex genom Boost och de globala hållbarhetsmålen. Boost by FC Rosengård har sedan starten 2011 bidragit till att tusentals unga blivit anställda eller börjat studera efter att ha deltagit i någon av deras insatser. 

2023 gick Treano med i FC Rosengårds nätverk, de har tagit ett framgångsrikt samhällsansvar i de sociala frågorna som tex. Boost

Schyssta jobb

Som medlem i Byggföretagen och Treano står bakom deras uppförandekod. Treano har ramavtal alternativt samarbetsavtal med alla underentreprenörer som kontrolleras gentemot UC (automatiserat), UE2021 och löpande kontakt med byggnads. Treano anlitar därigenom endast leverantörer:

 • med Byggföretagens kollektivavtal (UE2021 (avtalsvillkor för UE och bemanningsföretag utgivna av Byggföretagen))
 • som följer gällande lagar och regler (inkl ex utstationerings anmälan)
 • som tillämpar ID06 regler
 • med rätt behörigheter och kompetens (ex branschens säkerhetsutbildning)
 • Vilka har skrivit under medlemsförbindelsen och Byggföretagens uppförandekod
 • som jobbar för ett hållbart arbetsliv med god säkerhetskultur och för att minska arbetsrelaterad ohälsa
 • som stärker och utvecklar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt verkar för ett välfungerande partsgemensamt arbetsmiljöarbete
 • alla icke EU/EES medborgare behöver påvisa rättighet att jobba i Sverige (i syfte att säkerställa rättigheter och skyldigheter för berörda arbetstagare/arbetsgivare)

Löpande kontroller av schysta byggare. Treano genomför löpande kontroller (riskklass, styrelse, betalningsanmärkningar, ekonomi, skatteform, moms och arbetsgivaravgifter, skatteskulder samt kollektivavtal/UE 2021), löpande kontakt med byggnads, samt löpande skydds- och miljöronder samt KMA-ronder på våra arbetsplatser för att kontrollera ”schyssta byggare”.

Barnsamariten

Treano vill vara med och göra skillnad i samhället, därför har vi valt att engagera oss i utbildning. Vi driver genom hjälporganisationen Barnsamariten Mkebassaskolan skola i Etiopien. Utbildning ger människor en röst, en möjlighet att delta i samhällslivet och att kunna organisera sig och påverka. Därför arbetar vi aktivt för att barnen ska få möjlighet att gå i skolan och utveckla ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.

Barnsamariten och Treano Bygg

Treano driver genom hjälporganisationen Barnsamariten Mkebassaskolan i Etiopien

Ni kan läsa mer här: https://www.treano.se/om-oss/sponsring/ och på Barnsamritens hemsida.

Idrottsklubbar Treano sponsrar

Alla sporter fostrar ungdomar och barn in i en gemenskap som är essentiell för att bygga ett välmående samhälle. Vi på Treano vet hur viktigt det är att skapa samarbeten och hur man bygger goda relationer inför utmaningar. Därför är det med stolthet som vi är med och bidrar till just samhällets utveckling på ytterligare ett socialt plan.

Ni kan läsa mer om vilka idrottsklubbar Treano sponsrar här under.