För leverantörer

Denna sida är till för dig som leverantör och beskriver hur Treano arbetar med inköp med avseende på bland annat uppförandekod, KMA-policy, ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen, ID06, fakturahantering med mera. 

Vill du bli leverantör till Treano Bygg? 

Fyll i en intresseanmälan här!

Uppförandekod

Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och O för Treano. Det är så vi bygger långsiktiga och starka relationer med våra kunder och det är så vi bygger vår framtid.

De värderingar som speglar hur vi agerar skall även känneteckna och vara självklara för de leverantörer som vi samarbetar med. Som leverantör ansvarar du även för att dina underleverantörer efterlever nedan värderingar.

Våra värderingar

LAGANDA
– Respekt för andra och varandra
Individen skapar gruppen, vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

ANSVARSFULL
– Håller vad vi lovar
Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

PERSONLIG
– Vi gör det lilla extra
Vi känner yrkesstolthet och tar vår uppgift på allvar. En medarbetare på Treano trivs och är engagerad i det man gör.

KMA-Policy

Här hittar du Treanos kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för sin verksamhet och dess leverantörer.

KMA-POLICY

ID06 id-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på Treanos arbetsplatser skall kunna identifiera sig med ID06 och ansvarar själva för att vara registrerade på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs.

Syftet med ID06 är primärt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen mellan underleverantörer samt att öka säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen.

ID06 SVE

ID06 ENG

UE2021
Treano tillämpar UE2021 – Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag utgivna av Byggföretagen.

UE2021

Kontakt

Fler frågor? Maila Rasmuss.Leo@treano.se

Fakturering

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt och erbjuder därför olika faktureringsalternativ.

För att minska pappershanteringen så vill Treano att våra leverantörer skickar fakturor i PDF-format utan fakturakopia och som samlingsfakturor, endast ett projektnummer per faktura. 

Följs även nedanstående anvisningar skapas förutsättningar för att ni skall få rätt belopp betalt i rätt tid.

Projektnummer/märkning/ordernummer/littera eller liknande:
Här anges ett 9-siffrigt projektnummer utan bindestreck, t ex 201000000.

Samlingsfakturor:
Vi vill hantera flera samlingsfakturor för att minska antalet fakturor, men då är det viktigt att samlingsfakturan är på ett och samma projekt. Annars reklameras fakturan.

Er referens/kundens referens eller likande:
Här anges för- och efternamn på den person på Treano som har gjort beställningen.

Observera att det för avläsningens skull är viktigt att angivna uppgifter alltid anges på samma ställe på er fakturor.

Om dessa angivna uppgifter såsom projektnummer och referens saknas reklamerar vi fakturan och inväntar ny korrekt faktura.

Vision

Våra Medarbetare
Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade medarbetare och vår vision är att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Långsiktig
Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Närvaro
Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som ägarlett bolag präglas vi av personlig närvaro.

Bredd
Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter. Vi är övertygade om att mångfald ligger till grund för ett gediget arbete.