Certifiering och Hållbarhetsredovisning

ISO-Certifiering

Vi valde tidigt, redan 2015, att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiera vår verksamhet, för att våra kunder skall veta att vi bryr oss om såväl miljö som vårt sätt att arbeta. Företagets själ genomsyras av kvalitetstänkande och en vilja att förbättras. Det gör vi inom flera områden – för kundernas, medarbetarnas, klimatets och branschens bästa.

Kvalite: ISO 9001

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierat.

Miljö: ISO 14001

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för ett företag. Att det genomförs ISO 14001 revision på Treano Bygg innebär flera fördelar för företaget gentemot andra företag. Detta miljöarbete innebär:

  • Företaget lever upp till konkreta och erkända miljökrav.
  • Förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld.
  • Ger goodwill.
  • Ger effektiva kostnadsbesparingar.
  • Bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ett företag och dess ledningssystem.

Arbetsmiljö: ISO 45001

Är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO Certifiering Treano Bygg

Hållbarhetsredovisning

Treanos hållbarhetsarbete utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi vill och behöver ta ansvar för den påverkan våra beslut och aktiviteter har på samhället, människan och miljö.

Under 2022 växlade Treano upp hållbarhetsarbetet, samtidigt som det systematiska arbetet med att ständigt förbättra verksamheten fortsatte.

Några händelser som fört hållbarhetsarbetet framåt under 2022 (se hållbarhetsredovisningen för den kompletta):

  • En ny Hållbarhetschef har blivit rekryterad.
  • Översyn av hållbarhetsmodell – till att bestå av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar.
  • Ny hållbarhetspolicy, samt översyn och delvis nya hållbarhetsstrategier och mål.
  • Vi har målstyrt i enlighet med våra hållbarhetsmål och i linje med vårt LFM30 klimatlöfte (Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030), samt den nationella färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggning.
  • Utbildningspaket inom KMA har sjösatts och utbildningar för hela personalen har börjat rullas ut. Utveckling av Byggsamordnaren och uppdatering av verksamhetssystemet samt nya KMA-ronder är uppstartat.

Hållbarhetsredovisningen innehåller bland annat nedan delar.

Hållbarhetsredovisning hållbarhetssymbol med diplom
Hållbarhetsredovisning
Affärsmodell och hållbarhetsarbete
Affärsmodell och hållbarhetsarbete
Intressenter, väsentligheter, styrning
Intressenter, väsentligheter, styrning
Treanos hållbarhetsarbete - 2022 sammanfattat i bilder
Hållbarhetsarbetet 2022 sammanfattat i bilder