Certifiering och Hållbarhetsredovisning

ISO-Certifiering

Sedan 2015 är vi ISO-certifierade (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Företagets själ genomsyras av kvalitetstänkande och en vilja att förbättras med fokus på kund, medarbetare, projekt och andra intressenter.

Kvalite: ISO 9001

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierat.

Miljö: ISO 14001

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem innebär viktiga fördelar för ett företag. Att det genomförs ISO 14001 revision på Treano Bygg innebär flera fördelar för företaget gentemot andra företag. Detta miljöarbete innebär:

 • Företaget lever upp till konkreta och erkända miljökrav.
 • Förbättrar företagets relationer med kunder och omvärld.
 • Ger goodwill.
 • Ger effektiva kostnadsbesparingar.
 • Bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft.

ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra ett företag och dess ledningssystem.

Arbetsmiljö: ISO 45001

Är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO Certifiering Treano Bygg

Hållbarhetsredovisning

Vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar.

Under 2023 fortsatte Treano växla upp hållbarhetsarbetet.

Några händelser som fört hållbarhetsarbetet framåt under 2023 (se hållbarhetsredovisningen för den kompletta):

 • Vi fortsätter och vidareutvecklar vårt hållbarhetsarbete som består av: affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Bl.a. en ny del på hemsidan om hållbarhet
 • Ett antal pilotprojekt utfördes som påvisade affärsmöjligheter med ca 25 % minskade klimatutsläpp i byggprojekt (nyproduktion och ROT) utan att det behöver kosta mer
 • Nöjda medarbetare vilket recertifieringen av Great Place To Work visade
 • Treano går in som nätverkspartner till FC Rosengård, som tar ett stort samhällsansvar i de sociala frågorna som tex genom Boost by FC Rosengård och de globala hållbarhetsmålen
 • Nya arbetschefer till affärsområdena: Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund och Sawi Exclusive Homes
 • Utbildningar inom KMA, asbest och STIB (ställningsutbildning) för alla tjänstepersoner inom produktionen
 • Elektrifiering av bilflottan, vi har 60 % elektrifierade servicebilar och 93% hybrid/el tjänstebilar.

Hållbarhetsredovisningen innehåller bland annat nedan delar.

Hållbarhetsredovisning hållbarhetssymbol med diplom
Hållbarhetsredovisning
Affärsmodell och hållbarhetsarbete
Affärsmodell och hållbarhetsarbete
Intressenter, väsentligheter, styrning
Intressenter, väsentligheter, styrning
Treanos hållbarhetshändelser under 2023. Händelser som fört hållbarhetsarbetet framåt under 2023
Hållbarhetsarbetet 2023 sammanfattat i bilder