Hållbarhet

Vår ambition är att bygga Skåne hållbart, inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. För oss handlar CSR (Corporate Social Responsibility) och Hållbarhet om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande. Vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

årt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. 

Hållbarhetspolicy

Med vår hållbarhetspolicy styr vi oss framåt utifrån vår ambition om att bygga Skåne hållbart.

Med ambition att bygga Skåne hållbart

Treanos hållbarhetsstyrning och vår årliga hållbarhetsredovisning, är i enlighet med en långsiktig styrning och professionellt ansvarstagande (inkluderat lagar, andra krav och drivande hållbarhetsinitiativ). Genom vår organisation, ledarskap och struktur erbjuder vi trygga projektleveranser åt våra kunder, som möter högt ställda ambitioner inom hållbarhet.

Vi mäter och redovisar årligen vår förflyttning. Här kan ni läsa vår hållbarhetsredovisning.

Bild från Ljungen i Ljunghusen med vår vision från Treanos VD Fredrik Kamf Schlyter

Vår Hållbarhetspolicy sammanfattar vad vi står för och vill samt beskriver hur vi bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Genom vår affärsplan, målstyr vi för att möta förväntningar, vårt förbättringsarbete och andra nödvändiga områden. Sammantaget är vi en trovärdig och pålitlig affärspartner/leverantör som vårdar sitt varumärke.

Sedan 2015 är Treano 3:e part certifierade (ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö), ISO 45001 (Arbetsmiljö): KMA), för att visa för våra kunder och intressenter att vi arbetar systematiskt och ständigt förbättrar dessa områden. Sedan 2019 är Treano Great Place to Work certifierade, som påvisar att företaget har bland Sveriges nöjdaste medarbetare.

Treano arbetar i enlighet med: FN (ex Agenda 2030, Global Compact Principer, Parisavtalet), Byggavtalet, våra klimatlöften (Nationella Färdplanen för Bygg -och Anläggning, samt Lokal Färdplan 2030 (LFM30)).

Nedan beskrivs vårt hållbarhetsarbete i undersidorna: affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar.

Treano logga på lyftkran ut över Hyllie på vårt projekt Smygmaskan

Affären

Långsiktiga affärsrelationer och lönsamhet: Med en ansvarsfull styrning har vi över tid utvecklat vårt varumärke. Vårt huvudfokus är ledarskap, inköpsstyrning samt bra kommunikation och samverkan med våra intressenter.

Hållbarhet Kvalite

Kvalitet

Nöjda kunder: Vi jobbar långsiktigt och möter kundens krav och förväntningar, i syfte att få nöjda och återkommande kunder. Vi fokuserar på lokal närvaro, bred kompetens, relationer och förebyggande arbete i våra projekt.

Treanos tidslinje med vår vision om vårt pågående och framtida hållbarhetsarbete, vart vi är och vad som är möjligt.

Miljö

Hållbart byggande: Vi bygger på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt som minskar vårt ekologiska fotavtryck för djur/natur, våra barn och barnbarn.

Hållbarhet Arbetsmiljö elbilar elektrifiering Great Place to Work och säker arbetsmiljötavla

Arbetsmiljö

Hållbara arbetsplatser: Vi arbetar systematiskt och förebyggande med vårt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser, där vi utifrån vår laganda bryr oss och verkar för att alla mår och trivs bra.

Hållbarhet Socialt ansvar Boost, trainee, sport

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande: Vi bidrar positivt till samhället (ex schyssta jobb, arbete, utbildning, idrott/fritid), genom socialt ansvarstagande i samverkan med andra i enlighet med FN:s Globala mål och Agenda 2030, både lokalt och globalt.


Certifiering och Hållbarhetsredovisning

Vi valde tidigt att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiera vår verksamhet, för att våra kunder skall veta att vi bryr oss om såväl miljö som vårt sätt att arbeta. Företagets själ genomsyras av kvalitetstänkande och en vilja att förbättras med fokus på kund, medarbetare, projekt och andra intressenter.


Tema sida: Hållbarhet

Hållbarhetschef på Treano Bygg samt ordförande i LFM30 Andreas Holmgren

Vår hållbarhetsavdelning

LFM30 vinnare av kategorin Bästa Malmöambassadör vid Malmö Näringslivsgala 2024

Utmärkelser inom hållbarhet

Temasida hållbarhet, med vårt hållbarhets team

Team inom hållbarhet