Hållbarhet

Hållbarhetspolicy

Treano Hållbarhetspolicy utökad

Vi bygger Skåne hållbart

Vår ambition är att bygga Skåne hållbart, inom byggservice, entreprenad och projektutveckling. Vår vision är att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Treanos målstyrning är i enlighet med en långsiktig styrning och professionellt ansvarstagande, t ex FN (ex Agenda 2030, Global Compact Principer, Parisavtalet), Byggavtalet, våra klimatlöften (Nationella Färdplanen för Bygg -och Anläggning, samt Lokal Färdplan 2030 (LFM30)). Här kan ni läsa vår hållbarhetsredovisning.

Bild från Ljungen i Ljunghusen med vår vision från Treanos VD Fredrik Kamf Schlyter

För oss handlar CSR (Corporate Social Responsibility) och Hållbarhet om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande. Vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Nedan beskrivs undersidor för dessa fem områden.

Sedan 2015 är Treano 3:e part certifierade (ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö), ISO 45001 (Arbetsmiljö): KMA), för att visa för våra kunder och intressenter att vi arbetar systematiskt och ständigt förbättrar dessa områden. Sedan 2019 är Treano Great Place to Work certifierade, som påvisar att företaget har bland Sveriges nöjdaste medarbetare.

Genom vår organisation, ledarskap och struktur erbjuder vi trygga projektleveranser åt våra kunder, som möter högt ställda ambitioner inom hållbarhet. Vår Hållbarhetspolicy sammanfattar vad vi står för och vill samt beskriver hur vi bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Genom vår affärsplan, målstyr vi för att möta förväntningar, vårt förbättringsarbete och andra nödvändiga områden. Sammantaget är vi en trovärdig och pålitlig affärspartner/leverantör som vårdar sitt varumärke.

Treano logga på lyftkran ut över Hyllie på vårt projekt Smygmaskan

Affären

Långsiktiga affärsrelationer och lönsamhet: Med en ansvarsfull styrning har vi över tid utvecklat vårt varumärke. Vårt huvudfokus är ledarskap, inköpsstyrning samt bra kommunikation och samverkan med våra intressenter.

Hållbarhet Kvalite

Kvalitet

Nöjda kunder: Vi jobbar långsiktigt och möter kundens krav och förväntningar, i syfte att få nöjda och återkommande kunder. Vi fokuserar på lokal närvaro, bred kompetens, relationer och förebyggande arbete i våra projekt.

Treanos tidslinje förenklad om hållbarhet

Miljö

Hållbart byggande: Vi bygger på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt som minskar vårt ekologiska fotavtryck för djur/natur, våra barn och barnbarn.

Hållbarhet Arbetsmiljö elbilar elektrifiering Great Place to Work och säker arbetsmiljötavla

Arbetsmiljö

Hållbara arbetsplatser: Vi arbetar systematiskt och förebyggande med vårt arbetsmiljöarbete på våra arbetsplatser, där vi utifrån vår laganda bryr oss och verkar för att alla mår och trivs bra.

Hållbarhet Socialt ansvar Boost, trainee, sport

Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande: Vi bidrar positivt till samhället (ex schyssta jobb, arbete, utbildning, idrott/fritid), genom socialt ansvarstagande i samverkan med andra i enlighet med FN:s Globala mål och Agenda 2030, både lokalt och globalt.


Certifiering och Hållbarhetsredovisning

Vi valde tidigt att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifiera vår verksamhet, för att våra kunder skall veta att vi bryr oss om såväl miljö som vårt sätt att arbeta. Företagets själ genomsyras av kvalitetstänkande och en vilja att förbättras. Det gör vi inom flera områden – för kundernas, medarbetarnas och branschens bästa.


Tema sida: Hållbarhet

Hållbarhetschef på Treano Bygg samt ordförande i LFM30 Andreas Holmgren

Vår hållbarhetsavdelning

Temasida hållbarhet, med vårt hållbarhets team

Team inom hållbarhet