Kontakt

Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi

Faktureringsuppgifter

För fakturor skall ett 9-siffrigt projektnummer utan bindestreck anges, tex. 191334550.

Treano Bygg AB
Org.nr: 556530-6197
Bankgiro: 5012-4999

VAT nr: SE556530619701
IBAN: SE62 8000 0821 4970 4600 9168
Bankens BIC: SWEDSESS

Elektronisk faktura
Obs. faktura och ev. bilagor i samma PDF-fil.
Fakturan skickas till: faktura@treano.se i PDF-format.
Pappersfaktura per post
Treano Bygg AB
Kabingatan 13
212 39 Malmö

EDI-faktura
Kontakta ekonomiavdelningen för mer information.

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 040-93 33 60 eller via mail: info@treano.se

Fredrik Kamf Schlyter

VD

040-933 360

Daniel Pedersen

vVD/CFO

040-933 360

Magnus Bengtsson

Affärsområdeschef Byggservice Malmö

040-933 360

Mikael Skanby

Affärsområdeschef Byggservice Trelleborg

0410-105 70

Andreas Malmberg

Affärsområdeschef Entreprenad/Bostad Malmö

040-933 360

Roger Svensson

Affärsområdeschef Byggservice Nordöstra Skåne

0451-383 870

Fredrik Hagebris

Affärsområdeschef Helsingborg

042-499 25 00

Ola Eliasson

Affärsområdeschef Entreprenad Nordöstra Skåne

0451-383 870

Ola Dryselius

Personalchef

040-933 360

Fakturareklamation

Fälten markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Typ av reklamation

Kontaktperson på Treano*

Projektnummer

Treanos 9-siffriga projektnummer

Fakturanummer*

Adress*Beskrivning av ärendet*

Dina kontaktuppgifter*
Bifoga bilder (max filstorlek 5mb)

Garantianmärkning

Fälten markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Projektnamn*

Treanos projektnamn

Projektnummer*

Treanos 9-siffriga projektnummer

Projektets adress*Lägenhetsnummer/rumsnummer

Beskrivning av ärendet*

Dina kontaktuppgifter*
Kontaktperson på plats (om annan än anmälaren)

Bifoga bilder (max filstorlek 5mb)

Visselblåsare

För att kunna upprätthålla de värderingar, riktlinjer och policys som företaget står för så krävs det att vi alla arbetar åt samma håll. Här kan du anonymt lämna information om oegentligheter, beteende eller annat som strider mot företagets policy, riktlinjer eller värderingar.

Om du inte vill ange din e-postadress skriv bara epost@epost.se