Tema sida: Hållbarhet

Vår Hållbarhetsavdelning

Hållbarhetschef Andreas Holmgren

Andreas Holmgren är sedan augusti 2022 Treanos Hållbarhetschef. Han ansvarar för att vi tillsammans utvecklar Treanos hållbarhetsarbete framåt (hållbarhetsaffären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar). Andreas har 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen. Andreas är initiativtagare (med flera) och sedan starten ordförande i LFM30, han är dessutom gruppledare och medförfattare för LFM30:s Metod Klimatbudget. 

Vill du veta mer? Kontakta Andreas Holmgren: andreas.holmgren@treano.se

Hållbarhetschef på Treano Bygg samt ordförande i LFM30 Andreas Holmgren

Andreas ansvarar för att vi tillsammans utvecklar Treanos hållbarhetsarbete framåt.

KMA-samordnare Per Enarsson

Vår KMA-samordnare heter Per Enarsson och är anställd sedan mars 2023 och arbetar tätt tillsammans med Andreas Holmgren. Han ansvarar för samordning gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor som berör våra projekt.

KMA-samordnare på Treano Per Enarsson

Per ansvarar för samordning gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor som berör våra projekt.

Per har 20 års erfarenhet från befattningar inom industritillverkning av bostäder/verksamhetslokaler, samt KMA uppdrag inom Bygg och fastighetsbranschen.

Treano teams inom hållbarhet

Treano vill gå steget före och möta kundens hållbarhetsambitioner. Alla förväntas att utifrån sin roll/förutsättningar bidra till ständiga förbättringar. Vi bygger upp egna lokala teams i varje affärsområde, per kontor i Skåne, för att lokalt kunna möta kundens ambitioner. Treano har sedan 2021 varit aktiv i flera olika LFM30 Klimatberäkningsstugor, med olika teams (både Sawi Exclusive Homes, byggservice och entreprenad; både nyproduktion och ROT). Varje team tar vid behov stöd från Treanos stab inom områden som HR, Inköp, KMA-stöd, bygg-, juridik och teknik.

Treano är involverad i flera innovations- och utvecklingsstudier kopplad till sitt engagemang i LFM30.  Vid behov tar Treano stöd av extern expertis. Särskilt kompetensfokus på nya produktionsmetoder/material (ex klimatförbättrad stomme/grund), klimatberäkning/-optimering, miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad samt byggandets påverkan på förvaltning (värmeförlust, solvärmelast, Klimat KPI:er).

Utmärkelser inom hållbarhet

Årets Malmöambassadör 2024

Malmö stads Näringslivspris: Bästa Malmöambassadör är LFM30

Årets vinnare bokstavligen bygger för en mer hållbar framtid. Företagen bakom initiativet vill utmana och ställa om en traditionstyngd bransch som står för nästan en femtedel av Sveriges utsläpp.

Genom att samla hela värdekedjan, sätta höga ambitioner och gå före har årets Malmöambassadörer siktet klar för sig. Genom att hitta nya, innovativa och klimatneutrala lösningar vill de inte bara göra Malmö mer hållbart, utan skapar också en marknad med global potential för klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn.

Stort grattis till LFM30 och ett extra grattis till Treanos hållbarhetschef Andreas Holmgren, tillika ordförande och initiativtagare till LFM30! Vinnare i kategorin: Bästa Malmöambassadör av Malmö stads Näringslivspris vid Malmö Näringslivsgala.

Tillsammans mot klimatneutralitet till 2030 med netto noll CO2-utsläpp.

”Genom att alla gör sitt på vägen – när vi bygger, då bygger vi för framtiden.”

LFM30 vinnare av kategorin Bästa Malmöambassadör vid Malmö Näringslivsgala 2024

Malmö stads Näringslivspris: Bästa Malmöambassadör är LFM30

Årets träfluga

Vinnare av Martinsons pris ”Årets Träfluga 2023” är Andreas Holmgren, ordförande och initiativtagare till LFM30 samt hållbarhetschef på Treano Bygg. Han får priset för sitt enorma driv som brobyggare och visionär katalysator för att göra hållbarhet till en naturlig del av affären.

Årets träfluga går till Andreas Holmgren, hållbarhetschef på Treano Bygg

Jag är mycket hedrad och glad över priset Träflugan 2023. Det är ett fantastiskt pris som uppmärksammar det viktiga arbetet med att främja hållbart byggande i trä.

Några ord från Andreas Holmgren: ”Jag är mycket hedrad och glad över priset Träflugan 2023. Det är ett fantastiskt pris som uppmärksammar det viktiga arbetet med att främja hållbart byggande i trä. Jag vill tacka Martinsons för ert erkännande och er generösa donation till Hjältarnas Hus i Umeå. Det är ett värdigt ändamål – ett positivt och välbehövligt bidrag till samhället.

Jag vill också gratulera de andra nominerade, Atrium Ljungberg och Peter Skogh, för deras imponerande insatser och bidrag till träbyggandet. Det är en ära att vara i samma sällskap som dem.

LFM30 är ett initiativ som jag brinner för och som jag tror kan göra skillnad för klimatet och samhället. Jag är tacksam för alla de aktörer som har anslutit sig till LFM30 och som delar vår vision om att nå netto noll CO2-utsläpp 2030. Det är bara genom samarbete tillsammans, kompetensutveckling i branschen och innovation som vi kan uppnå detta ambitiösa mål.

Alla i LFM30: detta pris är vårt tillsammans!”

Notera det fina priset, Träflugan, som också sitter på sin plats på fotot – självklart gjord i trä!
Stort grattis Andreas!

Läs hela artikeln här: