Tema sida: Hållbarhet

Vår Hållbarhetsavdelning

Hållbarhetschef Andreas Holmgren

Andreas Holmgren är sedan augusti 2022 Treanos Hållbarhetschef. Han ansvarar för att vi tillsammans utvecklar Treanos hållbarhetsarbete framåt (hållbarhetsaffären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar). Andreas har 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen. Andreas är initiativtagare (med flera) och sedan starten ordförande i LFM30, han är dessutom gruppledare och medförfattare för LFM30:s Metod Klimatbudget. 

Vill du veta mer? Kontakta Andreas Holmgren: andreas.holmgren@treano.se

Hållbarhetschef på Treano Bygg samt ordförande i LFM30 Andreas Holmgren

Andreas ansvarar för att vi tillsammans utvecklar Treanos hållbarhetsarbete framåt.

KMA-samordnare Per Enarsson

Vår KMA-samordnare heter Per Enarsson och är anställd sedan mars 2023 och arbetar tätt tillsammans med Andreas Holmgren. Han ansvarar för samordning gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor som berör våra projekt.

KMA-samordnare på Treano Per Enarsson

Per ansvarar för samordning gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor som berör våra projekt.

Per har 20 års erfarenhet från befattningar inom industritillverkning av bostäder/verksamhetslokaler, samt KMA uppdrag inom Bygg och fastighetsbranschen.

Treano teams inom hållbarhet

Treano vill gå steget före och möta kundens hållbarhetsambitioner. Alla förväntas att utifrån sin roll/förutsättningar bidra till ständiga förbättringar. Vi bygger upp egna lokala teams i varje affärsområde, per kontor i Skåne, för att lokalt kunna möta kundens ambitioner. Treano har sedan 2021 varit aktiv i flera olika LFM30 Klimatberäkningsstugor, med olika teams (både Sawi Exclusive Homes, byggservice och entreprenad; både nyproduktion och ROT). Varje team tar vid behov stöd från Treanos stab inom områden som HR, Inköp, KMA-stöd, bygg-, juridik och teknik.

Treano är involverad i flera innovations- och utvecklingsstudier kopplad till sitt engagemang i LFM30.  Vid behov tar Treano stöd av extern expertis. Särskilt kompetensfokus på nya produktionsmetoder/material (ex klimatförbättrad stomme/grund), klimatberäkning/-optimering, miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad samt byggandets påverkan på förvaltning (värmeförlust, solvärmelast, Klimat KPI:er).