Kajsa Nilsson

Mitt namn är Kajsa Nilsson och är idag entreprenadingenjör på Treano’s Helsingborgskontor. Innan jag började på Treano i augusti 2020 hade jag precis tagit examen som byggingenjör med inritning konstruktion och projektering på Högskolan i Halmstad. Tidigare har jag bland annat arbetat som målare under flertalet somrar, även som fastighetsskötare och arbetsledare.

Idag är Kajsa Entreprenadingenjör

2,5 år på företaget har passerat och sedan oktober 2022 har jag lämnat traineerollen bakom mig och sitter idag som Entreprenadingenjör. Det föll sig ganska naturligt i samband med projektavslut och vilken roll som behövdes stöttas upp. Rollen var hela tiden intressant men inget självklart val förrän i slutet av tiden som trainee. Idag tycker jag att tjänsten som Entreprenadingenjör är otroligt givande och jag får möjlighet att stötta upp produktionen samtidigt som jag lär mig nya saker hela tiden. Framförallt har jag hand om inköpen av underentreprenörer och hjälper till med inköp av bland annat: inredning, dörrar, fönster och sakvaror. Förutom inköpen är jag med i projektering och stöttar platsledning i hanteringen av tillkommande arbeten.

Första månaderna började jag på kalkyl där jag fick förståelse för risker och möjligheter med projekten. Kalkylen lägger grunden för produktionen, budgeten som man har att spela med. Ett par exempel på projekt jag har varit med och räknat på är: nybyggnationer av radhus och idrottshall, om- och tillbyggnad av klubbhus, ombyggnad av gymnasieskola samt ett par mindre ny- och ombyggnationer. När fick tilldelning på projekten vi vunnit följde jag med dem. Jag fick vara med och lägga upp planeringen för inköpen, teckna avtal med UE och göra avrop hos leverantörerna samt vara delaktig i projekteringen.

Arbetsledare för nybyggnad av 15 radhus

Min största utmaning har varit rollen som arbetsledare på projektet Hemmanet. En nybyggnation av 15 radhus i Borstahusen, Landskrona åt DJK Fastigheter. I projektet var det väldigt hjälpsamt att både fått vara delaktig i både kalkyl- och inköpsskedet. Som arbetsledare var mina uppgifter bland annat att stödja våra egna snickare med material, planering och samordna med UE. Att se till att arbetsplatsen är i ordning och vara delaktig i planeringen av resterande inköp/leveranser. Projektet pågick i ca 12 månader innan jag tillsammans med platschefen och flertalet egna snickare kunde överlämna projektet till beställaren och lyckliga köpare. Efter överlämnandet har jag även hanterat anmärkningar och reklamationer.

Kajsa utanför ett av husen i projektet Hemmanet, i Borstahusen

Min största utmaning har varit rollen som arbetsledare på projektet Hemmanet. En nybyggnation av 15 radhus i Borstahusen, Landskrona åt DJK Fastigheter.

Det har varit otroligt lärorikt att förstå vikten av att ge produktionen rätt förutsättningar. Det har man förstått när man själv har varit delaktig i processen från anbud till överlämning. Jag kan blicka tillbaka och ta lärdom av hur man tänker i de olika stadierna av projektet och hur det påverkar varandra. Dessa två åren har gett mycket kunskap och flertalet tankeställare. Min största lärdom och utmaning har varit att våga misslyckas för att lära.

Jag är tacksam för tiden och alla som jag tagit lärdom av under dessa år.

// Kajsa Nilsson

Läs vidare om fler trainee

Läs gärna vidare om våra andra medarbetares historier från sina traineetider.

Här kan ni läsa om Csongor Tyiák, Chanel Rabii samt samt Tilda Holst som är trainee. Vidare kan ni läsa om Amanda Gustavsson och Linnea Ekman som båda började som trainee och är idag produktionsledare.