Amanda Gustavsson

Jag heter Amanda Gustavsson och började som trainee på vår byggserviceavdelning i Trelleborg i mars 2019.

Under min utbildning till Bygg och Fastighetsekonom vid Högskolan i Halmstad, läste jag entreprenadjuridik och byggtekniska ämnen parallellt med företagsekonomi. Efter min examen studerade jag i Singapore i ett halvår innan jag flyttade ner till Malmö och påbörjade tjänsten som trainee på Treano.

Efter en kort tid som trainee ledde jag självständigt flera projekt i nära samarbete med min handledare Anders Ekberg och mentor Affärsområdeschef Mikael Skanby.

För mig är en traineetjänst en optimal ingång i branschen och företaget. Att få möjlighet att prova på olika roller tillsammans med både en mentor och en handledare. Traineeperioden är uppdelad i tre olika delar: produktion och dokumentation, kalkyl och anbud samt planering, projektering och inköp.

Idag är Amanda produktionsledare

Jag insåg snabbt att produktionsledarrollen skulle passa mig bäst. Jag trivs med ledarskapet, det höga tempot och den dagliga kontakten med hantverkare och underleverantörer. Ingen dag är den andra lik!

Idag driver jag projektet Spångholmsskolan i Bara, Svedala kommun. En renovering av skolan på uppdrag av SVEDAB. Projektet kommer att pågå fram till sommaren 2024.

Jag ansvarar för ekonomisk fortlöpande budget och resultatuppföljning. Jag hanterar ekonomiska beslut gällande produktionsfrågor så som anbud, inköp av UE, ÄTOR, leverantörer och material. Dessutom leder och fördelar jag arbetet på byggarbetsplatsen samt projektrelaterade möten så som samordningsmöten. Inom ramen för projektet fattar jag även beslut om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Jag trivs jättebra både i företaget och i mitt nuvarande projekt. Jag kan verkligen rekommendera att börja din resa som trainee.

/Amanda Gustavsson

Eldrivna bilar på Treano Bygg med föraren Amanda WolksVagen som varit trainee och är idag produktionsledare

Läs gärna om våra andra medarbetares historier från sina traineetider.

Här kan ni läsa om Tilda Holst som är trainee.