Historia

1950

Karl-Erik Erlandsson startar sin byggverksamhet i Kungsbacka. Erlandssonkoncernen ägs fortfarande av familjen och huvudkontoret är fortfarande beläget i Kungsbacka.

2010-2011

Fredrik Kamf Schlyter anställs som VD. Genom förvärv av PeCo Bygg AB och Trebo Byggnads AB skapas grunden för Erlandsson Bygg i Syd 2010, med kontor i Malmö och Trelleborg. Via våra förvärv och nyanställningar får vi duktiga och kompetenta medarbetare.

2012-2013

Nytt kontor etableras i Helsingborg 2012 och samma år förvärvas även Bygg Xerxes AB i Hässleholm.
Vi formaliserar vår interna kultur via vår första personaldag då vi tillsammans skapar Den Blå Boken som beskriver vår vision och våra värderingar.

2015

Vi blir ISO-certifierade och startar upp ett nytt affärsområde: Bostad.

2016

Hösten 2016 förvärvas byggbolaget Sawi Byggnads AB av Erlandsson Bygg i Syd AB och med detta utökas vår nyetablerade satsning på bostadsproduktion och exklusiva hem.

2017

Hösten 2017 förstärker Erlandsson Bygg i Syd AB sin position på marknaden i nord östra Skåne genom förvärvet av Göinge Bygg & Fastighets AB.

2019

I oktober 2019 går Erlandsson Bygg i Syd AB ur koncernen Erlandsson-Bolagen och blir ett eget bolag.
Vi blir även certifierade som ett Great Place To Work-företag.

2020

Erlandsson Bygg i Syd, Sawi Byggnads och Göinge Bygg & Fastighet samlas under ett nytt namn och varumärke: Treano Bygg. Vi tydliggör också vårt arbetssätt och förhållningssätt genom den nya Gyllene Boken.

Gyllene Boken Treanos företagskultur som visar vårt arbetssätt och förhållningssätt
Uppslag från Gyllene Boken