Bostadsprojekt

Nybyggnad av lägenheter och radhus Treano Bygg AB Översikt över området

Bostadsprojekt

Affärsområde Bostad inleddes under 2015. Målsättningen med satsningen var att utveckla projekt i egen regi och även i samverkansprojekt/partnering med investerare samt att säkerställa kvalité, miljö och arbetsmiljö i projekten, men även att trygga Treanos sysselsättning över tiden.

Projekt i egen regi är vår plattform för våra nya yngre medarbetare som kommer från högskolan och LIA-praktiserande elever, här igenom har vi möjlighet att kvalitetssäkra och kompetensutveckla vår personal.

Det byggs fortfarande mycket i Sverige men nu talas det alltmer om att vi måste bygga rätt typ av fastigheter och till rätt pris. Vi på Treano vet att om man kan korta ner processen och kontinuerligt styra de inblandade kommer kvaliteten att höjas och kostnaderna gå ner.

Vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda våra kunder/partners att delta i projekten initialt och kan på så sätt komplettera i stället för att konkurrera.

Inom bostad- och projektutveckling jobbar vi, precis som i alla våra affärsområden, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.Vi jobbar alltid nära marknaden, vilket ger en god lokal kännedom. Närhet innebär också tillgänglighet och flexibilitet i arbeten och medför snabba beslutsvägar. Tack vara våra lokala kontor och resurser kan vi även erbjuda en långsiktighet i våra affärer och stå för stabilitet och kontinuitet även efter överlämnat projekt.

Se mer av vårt erbjudande