Entreprenad

Treano Bygg AB Entreprenad

Entreprenad

Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. Vår nybyggnadsverksamhet är inriktad mot kontor, lager/industrilokaler, skolor/förskolor och kommersiella fastigheter. Tack vara vår platta organisation och vårt kompletta nätverk kan våra kunder känna sig trygga med att vi håller både budget och tidsramar.

Ombyggnad handlar ofta om att optimera en teknisk lösning för att få bästa möjliga ekonomi i projektet. Utmaningen för projektorganisationen är att hitta rimliga lösningar på speciella problem som kan uppstå tex i förhållande till angränsande fastigheter, trafik, sanering mm. Vi har lång och omfattande erfarenhet av ombyggnad och utför alla typer av projekt inom detta område. Tillsammans bildar vi ett team med representanter från kunden och Treano Bygg. Gruppens roll är att bevaka projektets gemensamma mål och säkerställa den övergripande styrningen i projektet. Vi tror på att hålla täta snabba byggmöten så att alla känner sig väl informerade under hela byggprocessen. Treano presterar alltid vårt bästa för att vår kunds investering ska få bästa möjliga utfall, vi är alla lika beroende av att göra ett perfekt jobb.

Se mer av vårt erbjudande