Entreprenad

Exempel på Treanos Entreprenad projekt

Entreprenad

Vi utför nyproduktion och större ROT-projekt åt offentliga och privata fastighetsägare. Bredden i vår verksamhet gör att vi står mycket starka när det gäller alla typer av byggentreprenader. T ex skolor, bostäder, kontor, hallar, industrilokaler och affärslokaler. En av våra nischer är olika typer av hallar. Vi har fokus på gemensamma mål, håller vad vi lovar, håller hög prestanda, bemannar projekten med rätt kompetens och har en tydlig eftermarknadsprocess.

ROT-projekt handlar ofta om att optimera en teknisk lösning för att få bästa möjliga ekonomi i projektet. Utmaningen för projektorganisationen är att hitta rimliga lösningar på speciella problem som kan uppstå tex i förhållande till angränsande fastigheter, trafik, sanering mm. Vi har lång och omfattande erfarenhet av ombyggnad och utför alla typer av projekt inom detta område.

Tillsammans bildar vi olika teams med representanter från kunden och Treano. Gruppens roll är att bevaka projektets gemensamma mål och säkerställa den övergripande styrningen i projektet. Vi tror på att hålla täta byggmöten så att alla känner sig väl informerade under hela byggprocessen. Vi är lyhörd avseende beställarens ambition och affärsmässiga prioriteringar, där långsiktig förvaltning, säkra och beprövade tekniska lösningar, utformning/gestaltning, och goda driftsförutsättningar är centrala.

Se mer av vårt erbjudande