Socialt ansvar

Socialt ansvarstagande

Vi bidrar positivt till samhället (ex. schyssta jobb, arbete, utbildning, idrott/fritid), genom socialt ansvarstagande i samverkan med andra i enlighet med FN:s Globala mål och Agenda 2030, både lokalt och globalt.

Vår strategi är att bidra positivt till samhället (ex. Agenda 2030), och därigenom bli attraktiva för våra kunder, medarbetare och övriga intressenter. Vi eftersträvar långsiktighet vid sociala kontrakt i aktuella projekt. 

Hållbarhet Socialt ansvar Boost, trainee, sport

Hur FN:s Globala mål berör Treano

För hållbarhetsområde socialt ansvarstagande berörs vi av FN:s Globala mål enligt nedan. Vi beskriver även väsentliga aspekter i vår hållbarhetspolicy och vilka av FN:s Globala delmål som är mest prioriterade och strategiska för Treano.

Se Treanos hållbarhetsredovisning för mer information om riskhantering, målstyrning och indikatorer kopplade till FN:s Globala mål. 

FN:s Globala mål nummer 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Mångfald och jämställdhet

Vi främjar mångfald och jämställdhet på våra arbetsplatser, med en inkluderande arbetskultur, med respekt för individen och där alla former av kränkningar är oacceptabla.

FN:s golbala delmål 8.5

Projektens samhällspåverkan – mänskliga rättigheter och sund konkurrens

Vi eftersträvar att projektens samhällspåverkan är positiv, avseende mänskliga rättigheter och sund konkurrens. Du kan läsa mer om sund konkurrens under vår leverantörssida.

FN:s globala delmål 8.7

Projektens samhällsbidrag ex. sociala kontrakt

Vi arbetar aktivt i olika organisationer och idrottsföreningar, för att främja en positiv samhällsutveckling, avseende exempelvis hållbar sponsring, dialog med det lokala samhället och dessutom en rad olika samhällsengagemang.

FN:s globala delmål 8.6

Mentorskap

Vi kan erbjuda mentorskap, som en del av vårt samhällsengagemang för att främja socialt arbetsskapande och en social hållbar utveckling.


Tema sida: Socialt ansvar

Gyllene Boken Treanos företagskultur som visar vårt arbetssätt och förhållningssätt

Mångfald och jämlikhet

Gyllene Boken och Code of Conduct

Schyssta jobb

Barnsamariten och Treano Bygg

Barnsamariten

Barn idrottsverksamhet är en del av Treanos sponsring

Idrottsklubbar Treano sponsrar