Great place to work

Treano Bygg är ett “Great Place to Work”-företag!

Vi bestämde oss 2013 för att tillsammans med alla medarbetare jobba fram en vision och en värdegrund. Sedan dess har vår vision varit att bli ”Branschens mest attraktiva arbetsgivare” och värdegrunden ”Laganda, Personlig och Ansvarsfull”. Detta är vårt sätt att skapa förutsättningar för att lyckas bibehålla samt nyrekrytera duktiga medarbetare.

Vi har sedan dess på olika sätt jobbat med att medarbetarnas upplevelse av företaget och vad det erbjuder ska vara attraktivt. Här pratar vi bland annat om sättet vi kommunicerar, utbildningar, möjlighet till utveckling via Karriärstrappan, friskvård, lön, förmåner, CSR, osv.

Vi har samtidigt under denna tid haft interna avstämningsmöten och personaldagar för att stämma av så att vi har legat rätt. Vilket årligen resulterat i ett NMI (Nöjd Medarbetare Index) på över 95%.

Vad innebär certifieringen?

Varje år delar det globala undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work ut certifieringen Great Place to Work. För att lyckas bli certifierad måste minst 70% av alla medarbetare uppge att de är nöjda med sin arbetsplats. Dessutom måste företagets ledning inspirera, informera, visa uppskattning och omtanke samt utveckla sina medarbetare. De verksamheter som uppfyller de högt ställda kraven får en Great Place to Work-certifiering som gäller i 12 månader.

Ni kan läsa mer om GPTW på deras hemsida, klicka på knappen nedan.

Treanos certifieringar

Certifiering 23/24 – Treano är fortsatt med god marginal ett certifierat GPTW-företag

Treano är fortsatt med god marginal ett certifierat GPTW-företag, även om resultatet från den senaste undersökningen är något lägre än föregående år. Företaget kommer med utgångspunkt från resultaten tillsammans internt fortsätta arbetet med att både lyfta fram det som är bra och diskutera fram vad och hur vi skall tillsammans arbeta vidare mot målet att bli branschens bästa arbetsgivare. Med en svarsfrekvens på 92% är vi övertygade om att engagemanget finns hos våra medarbetare att vara med på vår fortsatta resa.

Certifiering 22/23 – Treano Bygg är ett stolt GPTW företag!

Vi har nu fått resultaten och det är tydligt att Treanos arbetsplatser med god marginal fortsatt är ett ”Great Place To Work”! Gränsen för att en organisation skall kunna bli certifierad av GPTW är 70, där vårt resultat är 82, vilket är +1 sedan förra mätningen.
87% av medarbetarna på Treano anser att allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats, +1 jämfört med förra mätningen.

Certifiering 21/22 – Treano Bygg är ännu en gång ett GPTW företag!

Ännu en gång och trots pandemin är vi fortsatt ett Great Place to Work företag. Vi är väldigt glada och stolta över vår fortsatta GPTW-certifiering. Resultatet bekräftar också att vårt kontinuerliga arbete med ledarskap och kamratskap, där vi tillsammans känner stolthet för det vi gör, leder oss närmare vår vision. Vi sätter medarbetarnas trivsel högt på agendan och vill att alla som arbetar hos oss ska trivas och utvecklas – vi är bara så bra som våra medarbetare är. Därför gör vi allt vi kan för att se till att Treano alltid kommer vara ett ”Great Place to Work”.  Vi fortsätter på vår väg mot vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. 

Certifiering 20/21 – Treano Bygg är fortsatt en utmärkt arbetsplats!

Vi är stolta över vår fortsatta GPTW-certifiering och ser det som ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg i vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Jämför vi vårt resultat med andra företag inom byggbranschen som också använder sig av samma medarbetarenkät så ligger vårt resultat klart över medelvärdet.

Vi har alla varit med och tillsammans skapat vår fina företagskultur. Vår företagskultur med höga betyg för trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Detta ska vi vara väldigt stolta över. Detta har hela tiden varit ett mål för oss och vi har nu fått ett tydligt kvitto på att medarbetarna trivs. Det är också en bedrift att vi som företag har lyckats att certifiera oss direkt. Det är bara tre av tio företag som klarar en certifiering första gången. Vi kommer fortsätta på inslagen bana så att vi hela tiden utmanar oss och är i linje med vad marknaden efterfrågar. Vi är stolta över vår GPTW-certifiering och ser det som ett tydligt bevis på att vi är på rätt väg i vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. 

Du kan läsa mer i vår artikel https://www.treano.se/2021/10/22/treano-great-place-to-work-2021/

Certifiering 19/20

Hösten 2019 bestämde vi oss för att ansluta oss till Great Place to Work (GPTW). Detta har nu genomförts och resultatet blev fantastiskt. 80% av våra medarbetare anser att företaget är en mycket bra arbetsplats.

Treano är fortsatt med god marginal ett certifierat GPTW-företag