Tema sida: Miljö – LFM30 & CO2 Färdplan

Lokal Färdplan Malmö (LFM30)

Treano ställer sig bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030. Vi kommer därför att stegvis implementera det övergripande målet och löftena i våra egna verksamheter. Löftena består av detaljerade mål inom sex strategiska fokusområden:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Med dessa fokusområden och det övergripande målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030, ska färdplanen gå från idé till verklighet.

Treano Bygg är med i LFM30 Lokal Färdplan Malmö

Treano ställer sig bakom att Malmö ska ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030.

Vår Hållbarhetschef, Andreas Holmgren, var en av personerna bakom initiativet LFM30, från start 2018-2019, där han satt som ordförande för föreningen Hållbart Byggande i Syd (HBSyd) 2016-2018, som en av aktörerna bakom initiativet. Han har sedan start 2019- suttit som ordförande för LFM30:s ledning, gruppledare för arbetsgrupp 3 (Design, Byggprocess, Klimatberäkning) och är medförfattare till LFM30:s Metod Klimatbudget. Läs mer om vår Hållbarhetschef här

Vi har integrerat vår egen lokala färdplan, inkluderat LFM30:s sex delstrategier och delmål, in i vår egna verksamhet. Den berör bl a marknad och säljprocess, medarbetarnas kompetensutveckling, leverantörsstyrning, rutiner och verktyg.

Besök LFM30.se för senaste version av dess metod samt mer info.

LFM30 trappa
Treanos affärserbjudande: minskade CO2 utsläpp med LFM30s Metod för Klimatbudget.

Treanos CO2 färdplan

Treanos färdplan – förbättringsområden. Treanos färdplan består av nedan områden, som tillsammans utgör navet, för att vi ska komma i mål med klimatlöftet att komma halva vägen till 2025 (från 2020), bygga och (förvalta) klimatneutralt till 2030 och klimatpositivt till 2035. Vill ni läsa mer, se vår hållbarhetsredovisning

Treanos CO2 färdplan
Treanos CO2 färdplan

I nedan figur visar vi en tidslinje för hur vi avser minska våra utsläpp av växthusgaser. Vårt mål till 2030 är att vi ska kunna erbjuda 100% klimatneutralt byggande.

Treanos tidslinje med vår vision om vårt pågående och framtida hållbarhetsarbete, vart vi är och vad som är möjligt.
Treanos förenklade tidslinje
Treanos tidslinje utökad om hållbarhet
Treanos utökade tidslinje