Projektutveckling

Projektutveckling

Målsättningen med satsningen som inleddes 2015 var att utveckla projekt i egen regi och även i samverkansprojekt/partnering med investerare. Även för att möta våra egna hållbarhetsambitioner (kvalité, miljö och arbetsmiljö) i projekten samt trygga Treanos sysselsättning över tiden. Ambitionen är att expandera denna del till en väsentlig del av Treanos omsättning inom de närmsta åren.

Projekt i egen regi är vår plattform för våra nya yngre medarbetare som kommer från högskolan och LIA-praktiserande elever, här igenom har vi möjlighet att kvalitetssäkra och kompetensutveckla vår personal.

Det byggs fortfarande mycket i Sverige men nu talas det alltmer om att vi måste bygga rätt typ av fastigheter och till rätt pris. Vi på Treano vet att om man kan korta ner processen och kontinuerligt styra de inblandade kommer kvaliteten att höjas och kostnaderna gå ner.
Vi ser det som en stor fördel att kunna erbjuda våra kunder/partners att delta i projekten initialt och kan på så sätt komplettera i stället för att konkurrera.

Inom projektutveckling jobbar vi, precis som i alla våra affärsområden, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Vi jobbar alltid nära marknaden, vilket ger en god lokal kännedom. Närhet innebär också tillgänglighet och flexibilitet i arbeten och medför snabba beslutsvägar. Tack vare våra lokala kontor och resurser kan vi även erbjuda en långsiktighet i våra affärer och stå för stabilitet och kontinuitet även efter överlämnat projekt.

Se mer av vårt erbjudande