Nu är vår nya Treano broschyr här

Nu är vår nya Treano broschyr här! Ni kan läsa om vår verksamhet, vårt hållbarhetsarbete, se referensprojekt och mycket mer. Broschyren och mer information hittar ni på Treano.se under nyheter eller under om oss. Här hittar ni även vår nya broschyr för Sawi Exclusive Homes by Treano. Självklart hittar ni dem båda även här:

Vår ambition är att bygga Skåne hållbart, inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes. Detta ska vi göra genom långsiktiga affärsrelationer och lönsamhet, nöjda återkommande kunder, hållbart byggande, hållbara arbetsplatser, samt socialt ansvarstagande.

Framsida broschyr Treano Bygg AB 2024

Nu är vår nya Treano broschyr här. Klicka på bilden så kommer ni till broschyren- trevlig läsning!

Hållbara alternativ

Det största tillskottet i broschyren är att hållbarhets delarna har blivit större.

Vi erbjuder våra kunder en klimat- och cirkuläritetstjänst, i tre ambitionsnivåer: ”tre nyanser av grönt”. Tjänsten erbjuds både för ROT, nyproduktion och eventuellt tillhörande anläggningsarbete. Därtill erbjuder vi projektering med ambition om att optimera klimatutsläpp från byggprocessen och drift.
Beroende på projekt och byggnadstyp kan ”klimatförbättrat” innebära upp till ca 20% mindre klimatpåverkan (för byggprocessen jämfört med traditionellt byggande 2020) utan att det behöver kosta mer. På nivån ”klimatoptimerat” är ambitionen att understiga branschsatta nivåer, ca 40-50% mindre klimatpåverkan, till en rimlig kostnad. Klarar man ”klimatoptimerat”, kan man enligt branschnorm gå vidare till ”klimatbalanserat”, med ambition om att trovärdig klimatbalansera bort resterande utsläpp med marginal eller betydande marginal.

Vi erbjuder våra kunder en klimat- och cirkuläritetstjänst, i tre ambitionsnivåer

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Treanos olika avdelningar hittar ni här: Kontakt

Följ oss gärna @treanobygg på instagramfacebook eller LinkedIn

Välkommen till oss – vi finns alltid här!