Eldrivna servicebilar på prov – del 2

Treano vill minska sitt klimatavtryck. Elbilar är ett sätt att bidra till att uppnå målet om minskade utsläpp. Treano testar därför eldrivet under ett år – målet är klimatneutralt byggande 2030.

Byggbranschen som helhet står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, vilket gör hållbarhet till en viktig fråga. Treano har anslutit sig till medlemsorganisationen Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30). För att uppnå målet om klimatneutralt byggande till 2030 krävs att medlemmarna går från ord till handling. Ett av våra mål som vi har satt upp gällande vårt klimatavtryck under 2021 är att vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fordon med 25 procent, därför blev det naturligt att undersöka möjligheten att använda eldrivna fordon.

I början av 2021 valde vi att starta upp ett samarbete med Mercedes-Benz Malmö, som innebär att vi får möjlighet att prova två elbilar i vår verksamhet under ett år. Syftet är att undersöka och utvärdera i vilka delar av vår verksamheten som elbilar fungerar. Bilen vi provar på är skåpbilen: eVito. Hos Mercedes-Benz kände vi även att vi hittat en partner som delar vår vision och målsättning, samt har samma värderingar.

Våra krav på servicebilen:

  • låg klimatpåverkan
  • utrymme för byggmaterial
  • tillräcklig räckvidd

I denna artikel kan ni läsa bland annat om hur förarna Ola och Björn tycker att det är att köra elbilarna.

En gång i kvartalet har vi tillsammans med Mercedes Benz uppföljning med förarna Ola och Björn för att utvärdera: vad är positivt, vad är negativt och vad kan vi ta med oss?

Läs hela artikeln om elbilarna och samarbetet mellan Treano Bygg och Mercedes Benz:

Här kan ni läsa nyheten om den första delen: https://www.treano.se/2021/04/08/eldrivna-servicebilar-pa-prov/

Läs mer om eVito: https://mercedes-benz-malmo.se/transport/evito-skapbil/

Läs mer om LFM30: https://lfm30.se/ och https://www.treano.se/om-oss/kma/