Eldrivna servicebilar på prov

Treano testar eldrivet under ett år – målet är klimatneutralt byggande 2030.

Byggbranschen som helhet står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, vilket gör hållbarhet till en viktig fråga. Treano har anslutit sig till medlemsorganisationen Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30). För att uppnå målet om klimatneutralt byggande till 2030 krävs att medlemmarna går från ord till handling. Ett av våra mål som vi har satt upp gällande vårt klimatavtryck under 2021 är att vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fordon med 25 procent, därför blev det naturligt att undersöka möjligheten att använda eldrivna fordon.

Våra krav på servicebilen:

  • låg klimatpåverkan
  • utrymme för byggmaterial
  • tillräcklig räckvidd

Hos Mercedes-Benz Malmö hittade vi en skåpbil som uppfyllde kraven: eVito. Hos Mercedes-Benz kände vi även att vi hittat en partner som delar vår vision och målsättning, samt har samma värderingar.

En gång i kvartalet kommer vi tillsammans med Mercedes Benz att ha uppföljning med förarna Ola och Björn för att utvärdera: vad är positivt, vad är negativt och vad kan vi ta med oss?

Läs hela artikeln om elbilarna och samarbetet mellan Treano Bygg och Mercedes Benz:

Läs mer om eVito: https://mercedes-benz-malmo.se/transport/evito-skapbil/

Läs mer om LFM30: https://lfm30.se/ och https://www.treano.se/om-oss/kma/