Välkommen Andreas – Hållbarhetschef Treano

Treano välkomnar vår nya Hållbarhetschef Andreas Holmgren. Andreas kommer att ansvara för att vi tillsammans utvecklar Treanos hållbarhetsarbete framåt (hållbarhetsaffären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar). Andreas har 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen.

I förra veckan välkomnade vi vår efterlängtade Hållbarhetschef Andreas Holmgren. Andreas kommer tillsammans med olika team i organisationen ansvara för att stödja verksamheten med:

 • Att vi kan möta våra kunders hållbarhetsambitioner, i kombination med goda affärer och långsiktig ekonomi
 • Att vi främjar bättre flyt i produktionen, att vi förbättrar oss utifrån vad som är värdeskapande i produktionen och att vi främjar långsiktiga kundrelationer
 • Att vi minskar vårt eget och kundens klimat- och cirkuläritetsavtryck utifrån affärsförutsättningar och rimligt eget ansvar
 • Att alla kommer säkert hem vid slutet av dagen, förebyggande arbetsmiljöarbete för att främja ökad trivsel och låg personalomsättning.
 • Att bidra till att vi medarbetare på Treano har ett förhållningssätt att på olika sätt bidra positivt till samhället – sk. socialt ansvarstagande.

Andreas kommer arbeta både operativt stödjande i projekt och strategiskt på företagsnivå (ex ansvar för vår ISO-certifierade verksamhetssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)). Treano kommer att anställda en KMA-samordnare som extra stöd i detta arbete under hösten.

Andreas utvecklar därtill verksamheten i samverkan i branschen via aktivt innovationsarbete, finansierat via ex SBUF, Vinnova, Formas. Därtill tar nu Treano plats i LFM30:s ledning via Andreas som dess fortsatta ordförande – i ett av Sveriges största klimatinitiativ (förening som stöttar 200 bygg- och anläggningsaktörer i deras löfte att i lokala testbäddar bygga och förvalta klimatneutralt till 2030).

Andreas har 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor bl a i bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen, varav de senaste 10 åren i rollen som hållbarhetschef på Byggnadsfirman Otto Magnusson. Andreas är initiativtagare (med flera) och sedan starten ordförande i LFM30, han är också gruppledare och medförfattare för LFM30:s Metod Klimatbudget. LFM30 har fått utmärkelser som ex Region Skånes Miljöpris 2022 och Malmö stads Näringslivsgalas Hållbarhetspris 2022.

Några frågor till Andreas

 • Vad är hållbarhet för dig? Att affären och de mjuka aspekterna (kvalitets, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar) balanseras och är långsiktiga.
 • Vilka kommer dina fokusområden att vara på Treano? I början vill jag lära känna er och organisationen för att veta hur vi tillsammans på bästa sätt förbättrar den framåt. Därefter att fokusera på de områden som vi tillsammans lyfter fram som prioriterade.
 • Vad ser du mest fram emot med din resa på Treano? Att bidra till att Treanos varumärke blir ännu starkare och att vi ökar andel projekt med hållbarhetsprofil.
 • Hur ska man tänka om man på ett enkelt sätt vill göra en insats i hållbarhet?
  • Alla kan bidra, vi bidrar på olika sätt utifrån våra olika roller på Treano och allas bidrag är värdefulla. Ofta handlar det om sunt förnuft, där det mer handlar om ett förhållningssätt och agerande därefter precis som genom Treanos värderingar.
  • Det finns flera lågt hängande frukter avseende klimatarbetet, som ej kostar mer och som vi kan göra redan nu i våra projekt. På olika sätt kommer goda exempel att spridas framöver inom företaget.
 • Vad gjorde att du valde att börja hos Treano? Treano har ambitioner och fantastiska möjligheter, och jag vill gärna vara med på den resan. Dessutom har Treano spännande nischer avseende t ex industri- och handelsbyggnader samt exklusiva villor under konceptet Sawi Exclusive Homes by Treano.

Hjärtligt välkommen till oss på Treano Andreas. Vi ska göra allt för att du ska trivas hos oss och vi ser fram emot vidareutvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.

Ni kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här: KMA