Treano är ett “Great Place to Work” 2021

För andra året i rad har Treano Bygg fått certifieringen Great Place To Work. Vi är väldigt stolta över detta och ser det som ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg mot vår vision att bli byggbranschens mest attraktiva arbetsgivare. Treano är ett “Great Place to Work” 2021.

Det är med stor glädje vi kan berätta att Treano har fått utmärkelsen Great Place to Work – för andra året i rad. Att få och behålla certifieringen har varit ett viktigt mål och vi ser den som ännu ett bevis på att alla våra medarbetare trivs och utvecklas hos oss.

– Treano har alltid varit ett värderingsstyrt bolag som sätter medarbetarnas trivsel högst på agendan, säger Daniel Pedersen, vice VD/CFO på Treano Bygg. Vi vill vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och fokuserar på att få alla som jobbar hos oss att trivas och utvecklas – oavsett ålder, titel eller kön.

Daniel Pedersen vVD/CFO Treano Bygg AB
Daniel Pedersen vVD/CFO Treano Bygg AB

Great Place to Work- en certifiering med höga krav

Varje år delar det globala undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work ut certifieringen Great Place to Work. För att lyckas bli certifierad måste minst 70% av alla medarbetare uppge att de är nöjda med sin arbetsplats.  Dessutom måste företagets ledning inspirera, informera, visa uppskattning och omtanke samt utveckla sina medarbetare. De verksamheter som uppfyller de högt ställda kraven får en Great Place to Work-certifiering som gäller i 12 månader. Treano är ett “Great Place to Work” 2021.

Great Place to Work
Treano har ett Nöjd medarbetarindex (NMI) på 81% för hela företaget och 96% bland tjänstemännen 2021. Källa: Great Place To Work Medarbetarundersökning 2021

Över 80% nöjda medarbetare på Treano

På Treano ligger medarbetarnöjdheten långt över gränsvärdet för Great Place to Work. 

– Så har det sett ut sedan vi gjorde vår första GPTW-mätning hösten 2019, säger Daniel Pedersen. Redan då ansåg över 80% av alla våra medarbetare att Treano är en mycket bra arbetsplats.

När Great Place to Work gjorde sin mätning för 2020 var Sverige mitt uppe i pandemin, vilket slog hårt på många företag som tappade i rating på grund av medarbetarnas psykosociala situation.

– För Treanos del lyckades vi behålla vår rating med över 80% nöjda medarbetare för 2020, vilket jag ser som en fantastisk bedrift under pandemin, säger Daniel. Vårt kortsiktiga mål är att lyckas behålla vår medarbetarnöjdhet på 80% för att på längre sikt nå ända upp till 85%. Utifrån vår bransch är det väldigt höga poäng och ambitioner.

– Det är också en stor bedrift att vi som byggföretag lyckades certifiera oss i Great Place to Work direkt 2019. Det är bara tre av tio företag i vår bransch som klarar en certifiering första gången, säger Daniel och fortsätter:

– Jämför vi vårt resultat med andra företag inom byggbranschen som också använder sig av samma medarbetarenkät, så ligger vårt resultat klart över medelvärdet. Allt detta har vi våra fantastiska medarbetare att tacka för. Vi har alla varit med och skapat vår fina företagskultur med höga betyg för trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap, vilket är de värdeord som mäts av Great Place To Work.

Stort mandat – stora möjligheter att göra karriär

Förutom ren trivsel så finns det många andra plus med att arbeta på Treano.

– Vi har en platt och prestigelös organisation där du som medarbetare har en väldigt stor påverkansgrad, säger Daniel. Vi lägger ner mycket kraft på våra rekryteringar och när vi hittar rätt medarbetare vill vi behålla den personen hos oss länge. För dig som vill finns alla möjligheter att utvecklas och växa i din roll hos oss. Varje enskild medarbetare får ett stort mandat att med ansvar utveckla sina arbetsuppgifter. Det här har gjort att vi idag har en organisation med otroligt duktig personal och bra chefer. Här pratar alla med alla, och alla delar ansvaret för kvalitet och effektivitet.

På Treano finns inte bara en god laganda och stark motivation bland alla anställda. Det finns också en stor stabilitet och anställningstrygghet.

– Om man bortser från de senaste årens enorma byggboom och högkonjunktur, så har byggbranschen historiskt varit konjunkturkänslig med många varsel till följd vid sämre tider. Det är aldrig något våra medarbetare behövt känna av, säger Daniel. Vi är en stabil och trygg arbetsgivare som aldrig varslat på grund av arbetsbrist, säger Daniel och avslutar:

Värdet i ett byggbolag bygger helt på vilka som arbetar där och vi är bara så bra som våra medarbetare är. Därför är det helt avgörande att alla som jobbar hos oss mår riktigt bra, från chefer och administration till gänget ute på fältet. Och därför gör vi allt vi kan för att se till att Treano alltid kommer vara ett ”Great Place To Work”.

Är du nyfiken på en karriär hos oss på Treano?

Läs mer om våra aktuella tjänster eller skicka in en spontanansökan.