Vellinge Resecentrum

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Typ av byggnad: Kommersiella
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: Vellinge kommun
Byggstatus: Färdigställt

Hösten 2019 drog projektet bestående av ett resecentrum och en bullerskärm igång. För design och arkitektur stod Tengbom AB. Projektet ställde stora krav på säkerhet och planering då hållplatsens passagerare tryggt skulle kunna nå busshållplatsen även under arbetets gång.

Med ett nytt resecentrum vid en av kommunens största kollektivtrafiknoder (Vellinge ängar) ska resenären kunna sitta i en uppvärmd lokal med möjlighet att gå på toaletten eller koppla upp sig till wi-fi medan de väntar på bussen. Resecentret ska i huvudsak bestå av två delar där den ena ska fungera som vänthall och den andra som uthyrningsbar lokal för t.ex. caféverksamhet.

I entreprenaden ingick även att bygga en bullerskärm på ca 85 meter som ansluter till de byggda bullervallarna. Bullerskärmen ska löpa över resecentrets tak för att stänga ute tillräckligt mycket ljud från E6:an.