LSS Daglig verksamhet Rydebäck

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Ombyggnad
Årtal start: Juni 2023
Årtal klart: Mars 2024
Beställare: Helsingborgs stad
Byggstatus: Färdigställt

Ombyggnad till LSS Daglig verksamhet

Helsingborgsavdelningen är klara med projektet LSS daglig verksamhet i Rydebäck.

Projektet har byggts om från den tidigare förskolan till en ny LSS daglig verksamhet i vård- och omsorgsförvaltningens regi.

Här kommer det dagtid bedrivas en sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning på två avdelningar.

Alla ytskikt har fått nya ytor och även planlösningen har gjorts om och handikappanpassats. Fyra nya utrymningsdörrar har monterats och en helt ny utomhusmiljö har skapats.

Vi tackar Helsingborgs stad, verksamhetsansvariga, våra duktiga hantverkare och underentreprenörer för ett fint samarbete.

Kontaktuppgifter och sociala medier

Kontaktuppgifter till Treanos avdelning i Helsingborg: Kontakt

Ni kan se bilder och framförallt videor från byggtiden av våra projekt på våra sociala medier. Här är ett exempel:

Video – projektet färdigställt

Följ oss gärna @treanobygg på instagramfacebook eller LinkedIn