Topplocket 3

Årtal start: 2017
Årtal klart: 2018
Beställare: Maxma Fastigheter AB
Byggstatus: Färdigställt
Pris: 14 745 000 kr

Nybyggnation av kontor och lagerhall

Den nya byggnaden på Vevaxelgatan i Malmö består av ny kontors- och lagerdel om totalt 800 kvm. Den del av byggnaden som består av lager är uppförd med en stålstomme och med sandwich element som väggar. Kontorsdelen är utförd med en stomme av trä i samverkan med stål och fasaden är av ljusgrå tegel.