Stadsteatern Helsingborg

Renovering av Helsingborgs Stadsteater

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Nybyggnad
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2019
Beställare: Trelleborgs kommun
Byggstatus: Färdigställt

Stadsteatern i Helsingborg

Vår Helsingborgsavdelning fick i uppdrag av Fastighetsförvaltningen i Helsingborg att under sommaren 2020 utföra renovering av Stadsteatern.

Renoveringen bestod bland annat i byte av invändig panel, brandskyddsmålning, ljudreflektorer och LED-armaturer.

Vi uppdaterade även styrningen och ljuskällorna av scen- och detaljbelysning till föreställningarna. Vi har även förstärkt takfästena till ljudreflektorerna och totalrenoverat ljudreflektorerna i taket.

För övrigt har det varit rivning av fasadstegar och takbryggor, byte av dörr och uppdatering av nödskyltbelysningar.

Ett spännande projekt i härlig miljö, där beställaren var mycket nöjd med resultatet!

Kontakt

Kontaktuppgifter till Treanos Helsingborgs avdelning: Kontakt

Om Stadsteatern Helsingborg

Helsingborgs stadsteater bedriver sedan 1921 teaterverksamhet för en först och främst lokal och regional publik.

Teatern producerar mellan sex och tio uppsättningar per spelår, oftast på egen hand men också genom samproduktioner med andra scenkonstinstitutioner och med det fria kulturlivet. Helsingborgs stadsteater ingår i Helsingborg Arena & Scen som är ett av Sveriges större kultur- och evenemangsbolag. I bolaget ingår också Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus, Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, utomhusarenan Grytan samt en genomförandeenhet för evenemang.

De olika verksamheterna inom områdena kultur, scenkonst, evenemang och idrott bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Helsingborg Arena & Scen ägs av Helsingborgs stad och har drygt 200 medarbetare.