Sköldenborg, Helsingborg

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Takbyte
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2019
Beställare: Helsingborgshem AB
Byggstatus: Färdigställt

Takbyte Sköldenborg

I September 2019 satte vår Helsingborgsavdelning, på uppdrag av Helsinborgshem, igång med renoveringen av taket på dagsverksamheten Sköldenborg i Helsingborg.

De förstärkte takstolarna för att taket skulle klara av en större tyngd. Solceller på taket monterades och även nya cemanttakpannor lades.

Man förstärkte även alla balkonger med balkar och pelare.