Sköldenborg Helsingborg

Renovering av Sköldenborg

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Takbyte
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2019
Beställare: Helsingborgshem AB
Byggstatus: Färdigställt

Takbyte Sköldenborg

I September 2019 satte vår Helsingborgsavdelning, på uppdrag av Helsinborgshem, igång med renoveringen av taket på dagsverksamheten Sköldenborg i Helsingborg.

De förstärkte takstolarna för att taket skulle klara av en större tyngd. Solceller på taket monterades och även nya cemanttakpannor lades.

Man förstärkte även alla balkonger med balkar och pelare.

Kontaktuppgifter till Treanos Helsingborgsavdelning: Kontakt