Rosenhill – Västerleden 4, Ystad

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Bostadsbyggnad
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: Contentus
Byggstatus: Färdigställt

Renovering av fasad från enstegsfasad till tegelfasad på 8 våningshus.

Innan murningsarbetet sanerades större delen av fasaden. Det medförde byte av vissa delar av stommen och utfackningsväggarna. De flesta fönster demonterades för att möjliggöra sanering mellan fönster och stomme.

I samband med murningsarbetet av den vita och röda tegelfasaden monterades även nya och anpassade plåtdetaljer.