Nybyggnad kontor Trelleborg – Treano Bygg

Nybyggnad kontor Trelleborg – Treano Bygg

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2019
Beställare: Treano Bygg AB
Byggstatus: Färdigställt

Nybyggnad kontor Trelleborg – Treano Bygg

Byggserviceavdelningen i Trelleborg har byggt ett nytt kontor i Trelleborg för Treanos personal. Här sitter idag byggserviceavdelningen i Trelleborg tillsammans med SAWI. Kontoret finns på Maskingatan 29 i Trelleborg.

Bygget består av platsgjuten platta på mark med murade/putsade ytterväggar, dessutom med solceller på taket.

Fastigheten utgörs av ett kontorslandskap samt ett anslutande lager. För design och arkitektur stod Treanos Modi Nezami. Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer, stod fastigheten färdig för inflyttning efter årsskiftet 2020.

Kontakt till kontoret, besök treano.se