Milnerskolan i Kristianstad

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Ombyggnad av skola
Årtal start: 2022
Årtal klart: 2023
Beställare: Kristianstads kommun
Byggstatus: Färdigställt

Ombyggnad av Milnerskolan i Kristianstad för årskurs 4 – 9

På uppdrag av Kristianstads kommun har Treano utfört en omfattande ombyggnad och totalrenovering av Milnerskolan i Kristianstad. Skolan ska så småningom rymma ca 500 elever i årskurs 4-9. Utvändigt ser skolan ungefär ut som den gjort de senaste 50 åren, men insidan är nu toppmodern och utemiljöerna helt nya.

I mars 2022 startade Treanos avdelning i Nordöstra Skåne upp med ombyggnaden av Milnerskolan i Kristianstad. Skolan är för årskurs 4 – 9 och har plats för ca 500 elever. Utvändigt ser skolan ungefär ut som den gjort de senaste 50 åren, däremot är insidan nu toppmodern och även utemiljöerna är helt nya.

Invändiga arbeten

Ombyggnaden/totalrenoveringen på 6750 kvm omfattade framförallt invändiga arbeten. Invändiga arbeten som nya ytskikt, toaletter, ljuddämpande material, handikapp- och brandkrav samt att skapa en bra och trivsam skolmiljö för eleverna. Biblioteket har fått en scen och bokhyllorna är flyttbara, på väggarna sitter ljuddämpande väggplattor. På flera ställen i skolan finns de fina träpanelerna som monterats för hand, de skapar en fin känsla och även de absorberar ljudet på ett bra sätt för en trivsam innemiljö.

Extra spännande var det att besöka träslöjdssalen, här kanske någon elev får upp intresset att arbeta inom byggbranschen i framtiden!

Det har installerats 9 nya ventilationsaggregat samt 1 befintligt i två olika installations rum. De fick öppna upp i taket för att få in aggregaten. Som ni ser på bilden nedan så var det inte så mycket takmån över efter installationen.

Utvändiga arbeten

Utvändigt ser skolan ungefär ut som den gjort de senaste 50 åren. Fasaden har fått sig en rejäl tvätt, 150 fönster har bytts och ett nytt utvändigt undertak har monterats. Utemiljön är helt ny.

Tack för ett fint samarbete

Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer stod skolan klar efter slutbesiktningen i juni 2023. Tack till alla inblandade och ett särskilt stort tack till Sven-Örjan Olsson (byggledare), Anna Lindberg (byggledare) och Marie Andersson (kontakt för skolverksamheten), alla från Kristianstads kommun, för en riktigt bra dialog och ett fint resultat.

För de förväntansfulla eleverna väntade skolstart efter sommaren och invigningen några dagar därefter.

Invigning 2023-08-18

Invigningen av Milnerskolan den 18 augusti bjöd på strålande solsken. Skolgården kryllade av förväntansfulla elever, personal och andra inbjudna. På plats var bland annat Ludvig Ceimertz – Ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt rektorerna Håkan Frostebring och Annika Sjödin. Arkitekterna från New Line arkitekter var också på plats, likaså Treanos kontakt Marie Andersson för skolverksamheten Kristianstads kommun. Det bjöds på fina tal, bandklippning, fika och efter invigningen visade eleverna upp skolan.

Kontaktuppgifter och sociala medier

Kontaktuppgifter till Treanos avdelning i Nordöstra Skåne: Kontakt

På vårt instagram konto kan ni se en film från det färdiga projektet och invigningen.

Följ oss gärna @treanobygg på instagramfacebook eller LinkedIn