Kv. Sadeln, Folktandvården, Trelleborg

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Sjukhus/Vård
Årtal klart: 2015
Beställare: AB Trelleborgshem
Byggstatus: Färdigställt

Ombyggnad av Folktandvården 

Under 2015 byggde vi om Folktandvården i Trelleborg på uppdrag av AB TrelleborgsHem som fastighetsägare och Folktandvården Skåne som hyresgäst.

Folktandvården har anpassat sin lokal och minskat antalet behandlingsrum till tolv stycken. I källaren byggdes nya omklädningsrum med duschmöjlighet. Dem nya behandlingsrummen har fått nya fräscha ytskikt och det har installerats ny utrustning. Personalen på Folktandvården har även fått ett nytt lunchrum.

Projektet utfördes i etapper. Efter gott samarbete med Folktandvården stod hela ombyggnaden klar i början av november 2015.