Kunskapsskolan Landskrona

Kunskapsskolan Landskrona

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler
Årtal start: 2020
Årtal klart: 2020
Beställare: Hemfosa Fastigheter AB
Byggstatus: Färdigställt

Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler

Kunskapsskolan i Landskrona som tidigare har varit en klädfabrik fick under 2020 en ordentlig renovering och viss tillbyggnad av Treano Bygg.

Treanos Helsingborgsavdelning gjorde bland annat en helt ny inglasad entré samt en ny del som förbinder två befintliga delarna av skolan. Dessutom restes nya innerväggar i hela ombyggnaden av skolan, ytterligare gjordes två nya arenor/biosalar och skolsalar fick nya ytskikt.

Visst fasadarbete gjordes även på de nya delarna. Ny ventilation monterades uppe på yttertaket med en hel del förstärkningar till aggregat och ventilations rör.

Utöver detta fick skolan nya brandslussar och brandåtgärder gjordes för att uppfylla brandnormerna.

Efter ett fint samarbete mellan Treano, kunskapsskolan, beställaren och UE avslutades projektet i november 2020.

Kontaktuppgifter till Treano Helsingborgsavdelning: Kontakt