Kunskapsskolan, Landskrona

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler
Årtal start: 2020
Årtal klart: 2020
Beställare: Hemfosa Fastigheter AB
Byggstatus: Färdigställt

Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler

Kunskapsskolan i Landskrona som tidigare varit en klädfabrik fick under 2020 en ordentlig renovering och viss tillbyggnad.

Treanos Helsingborgsavdelning gjorde bland annat en helt ny inglasad entré samt en ny del som förbinder två befintliga delar. Nya innerväggar restes i hela ombyggnaden av skolan, två nya arenor/biosalar gjordes och skolsalar fick nya ytskikt.

Visst fasadarbete gjordes även på de nya delarna. Ny ventilation monterades uppe på yttertaket med en hel del förstärkningar till aggregat och ventilations rör.

Nya brandslussar och brandåtgärder gjordes för att uppfylla brandnormerna.

Efter ett fint samarbete mellan oss, skolan, beställaren och UE avslutades projektet i november 2020.