Jacobsskolan i Hässleholm

Entreprenadform: Generalentreprenad
Typ av byggnad: Om- och tillbyggnad
Årtal start: 2018
Årtal klart: 2020
Beställare: Hässleholms kommun
Byggstatus: Färdigställt

Om- och tillbyggnad av Jacobskolan i Hässleholm

Jacobsskolan i Hässleholm är en anläggning bestående dels av sammankopplade byggnader och dels fristående byggnader som huvudsakligen används för undervisning av gymnasieelever med praktisk inriktning.

Ombyggnad av kök och matsal, takbyte och utbildnings lokaler. Byggtid mellan nov 2018 och aug 2020.

En trång arbetsplats med pågående verksamhet. Men efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer var skolan helt klar för nyttjande höstterminen 2020.

Kontaktuppgifter till Treano Entreprenadavdelning i Nordöstra Skåne: Kontakt