HMC – Hälsomedicinskt Center

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Ombyggnad
Årtal start: mars 2023
Årtal klart: augusti 2023
Beställare: Retta AB
Byggstatus: Färdigställt

Hyresgästanpassning åt HMC – Hälsomedicinskt Center på Center Syd i Löddeköpinge

Treanos avdelning i Malmö har utfört en omfattande hyresgästanpassning på 1000 kvm åt HMC – Hälsomedicinskt Center, på Center Syd i Löddeköpinge.

Treanos Malmöavdelning startade upp den omfattande ombyggnaden av lokalerna till vårdcentral på 1000 kvm i mars 2023. Hyresgästanpassningen åt HMC – Hälsomedicinskt center, på Center Syd i Löddeköpinge, stod klart redan fem månader senare, i god tid inför öppningen den 1/9.

Lokalen fick byggas om totalt för att anpassas till den nya hyresgästen och dess krav. Man lättade upp planlösningen med ett antal svängda väggar. Då lokalen ligger i ett köpcentrum så fick hantverkarna under byggtiden anpassa sig och ta hänsyn till den pågående verksamheten runt omkring.

Lokalerna inrymmer nu hyresgästen HMC – Hälsomedicinskt Center, med vårdcentral, BVC, barnmorskemottagning, företagshälsovård och seniorhälsa.

Svängda väggar lättar upp miljön på vårdcentralen HMC, här är entrén

Ett fint samarbete

Några fina ord från Christel Hall, projektledare på HMC: ”Samarbetet har varit fantastiskt bra och ett jätteroligt projekt!

Christel Hall, projektledare på HMC tillsammans med Treanos projektchef Stefan Rosdahl.

Stort tack till Christel Hall, projektledare HMC, beställaren Retta AB, våra duktiga hantverkare, UE och alla inblandade i projektet för ett grymt samarbete!

Efter ett gott samarbete med såväl beställare, verksamhetsansvariga som underleverantörer stod projektet klart i god tid före öppningen den 1 september 2023.

Invigning av HMC Hälsomedicinskt Center på Center Syd i Löddeköpinge, bandklippning
Invigningen av HMC på Center Syd i Löddeköpinge, första helgen i september 2023

Kontaktuppgifter och sociala medier

Kontaktuppgifter till Treanos avdelning i Malmö: Kontakt

Ni kan se bilder och framförallt videor från byggtiden på våra sociala medier. Här är ett exempel:

Video – hyresgästen HMC är inflyttade

Video – slutskedet av projektet

Inlägg från tillverkningen av de svängda väggarna

Följ oss gärna @treanobygg på instagramfacebook eller LinkedIn

Den pampiga rulltrappan upp från köpcentret till HMC
Den pampiga rulltrappan från köpcentret upp till HMC