Forskarhotellet, Brunnshög Lund -etapp 1

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Nybyggnad av hotell
Årtal start: 2016
Årtal klart: 2017
Beställare: Förvaltnings AB Sekund
Byggstatus: Färdigställt

Nybyggnation av 20 hotellrum,  omläggning av tak på befintlig byggnad

Gården är från mitten av 1800-talet och har hyrts ut till olika verksamheter.

Vår entreprenadavdelning har gjort en nybyggnad av hotellets tre våningar med loftgång och källare. Prefab betongstomme, fasad målad betong, tak lertegel/bandtäkt med plåt, kupor bandtäkt med plåt. Omläggning av tak med nya takstolar och nya kupor på befintlig mangårdsbyggnad.