Erlandsson Syd

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Industri
Årtal klart: 2015
Beställare: Erlandsson
Byggstatus: Färdigställt

Erlandsson Syd bygger Erlandsson syds huvudkontor på kabingatan 13 i Malmö.