Derome Helsingborg

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Ny- och ombyggnad av byggvaruhandel
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: DBT Fastigheter Helsingborg AB
Byggstatus: Färdigställt

Ny- och ombyggnad av byggvaruhandel

Vår Helsingborgsavdelning satte i mars 2019 igång med en om- och nybyggnad av byggvaruhandel på 5000 kvm åt Derome. Arbetet omfattade även rivning av delar på den befintliga byggnaden.

Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer stod byggvaruhandeln färdig att öppnas i mars 2020.