Byggarbeten på Hästhagens idrottsplats

Entreprenadform: General
Typ av byggnad: Sporthall
Årtal start: 2014
Årtal klart: 2014
Beställare: Stadsfastigheter i Malmö
Byggstatus: Färdigställt

Vi har fått uppdraget att utföra betonglagningar på Hästhagens idrottsplats i Malmö.

Beställare för uppdraget är Stadsfastigheter i Malmö. Byggstart är september 2014 och slutfördes i november 2014.