Brosjödal Ridklubb, Trelleborg

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Ombyggnad av häststall och servicedel
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: Trelleborgs kommun
Byggstatus: Färdigställt

Ombyggnation av häststall och servicedel

Treanos Byggserviceavdelning i Trelleborg har byggt om häststall och servicedel, satt ny belysning i ridhusen, byggt nytt staket, ny mur och belysning i paddocken samt en ny foderlada på 300 kvm till Brosjödals ryttarförening, Trelleborg.

Stallet har totalrenoverats med nytt, putsat tak, målning, byte av VS, HWC, kök och uppehållsrum och el samt satt upp en ny solcellsanläggning och nya branddörrar.

Servicebyggnaden har totalrenoverats med  nya omklädningsrum, WC, HWC, kök och uppehållsrum.

Anläggningen ligger i fantastisk miljö, nära centrum av Trelleborg.

För design och arkitektur stod Modi Nezami och Viktor Öding, Treano, tillsammans med Johan Bondesson från Trelleborgs kommun.

Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer stod Häststallet färdigt för inflyttning i Oktober 2020 och servicedelen färdigt för inflyttning i december 2020.

Trelleborgs Ryttarförening på Brosjödal