Brosjödal Ridklubb Trelleborg

Brosjödal Ridklubb Trelleborg

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Ombyggnad av häststall och servicedel
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: Trelleborgs kommun
Byggstatus: Färdigställt

Ombyggnation av häststall och servicedel

Treanos Byggserviceavdelning i Trelleborg har byggt Brosjödal Ridklubb Trelleborg med häststall och servicedel, satt ny belysning i ridhusen, byggt nytt staket, ny mur och belysning i paddocken samt en ny foderlada på 300 kvm till Brosjödals ryttarförening, Trelleborg.

Dessutom har stallet totalrenoverats med nytt, putsat tak, målning, byte av VS, HWC, kök och uppehållsrum och el samt satt upp en ny solcellsanläggning och nya branddörrar.

Förutom detta har även servicebyggnaden totalrenoverats med  nya omklädningsrum, WC, HWC, kök och uppehållsrum.

Anläggningen ligger i fantastisk miljö, nära centrum av Trelleborg.

För design och arkitektur stod Modi Nezami och Viktor Öding, Treano, tillsammans med Johan Bondesson från Trelleborgs kommun.

Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer stod Häststallet färdigt för inflyttning i Oktober 2020 och servicedelen färdigt för inflyttning i december 2020.

Kontaktuppgifter till Treano Byggserviceavdelning i Trelleborg: Kontakt

Trelleborgs Ryttarförening på Brosjödal