Tormestorp förskola

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Nybyggnad
Årtal start: 2021
Årtal klart: 2022
Beställare: Hässleholms kommun
Byggstatus: Färdigställt

Tormestorp förskola – nybyggnad av förskola

Nu står nybyggnaden av Tormestorp förskola klar, utförd av Treanos avdelning i Nordöstra Skåne. Förskolan som är på 1140 kvm påbörjades i april 2021 och stod klart i oktober 2022. För design och arkitektur stod Arkitektgården AB i Kristianstad.

Bladsymbol Hållbarhetsprofilerat projekt

Hållbarhetsprofilerat projekt

Kategori: Miljöcertifierat 

Miljöklassificering Förskolan som Treano uppfört på uppdrag av Hässleholms kommun är byggd i miljöklassificering nivå silver, genom Sweden Green Building Council. Detta innebär att stora krav ställs på både byggnadssätt och byggnadsmaterial. Även miljön inuti den färdiga byggnaden påverkas av utmärkelsen och benämningen miljöklass silver. Detta ställer krav på bland annat både ljud och ljusnivå. Byggnaden har gjuten platta och stålstomme.

Förskolan är byggd i miljöklass silver vilket innebär att stora krav ställs på både byggnadssätt och byggnadsmaterial. Även miljön inuti den färdiga byggnaden påverkas av utmärkelsen och benämningen miljöklass Silver. Detta ställer krav på bland annat både ljud och ljusnivå.

Miljöklassificering nivå silver. Vilket innebär att stora krav ställs på både byggnadssätt och byggnadsmaterial samt ljud och ljusnivå invändigt.

Inne- och utemiljö

Utemiljön präglas av våra stora naturskyddade lindar och en lummighet som skapar olika rum för barnen att vistas i. Gården är uppdelad i tre för att skapa möjligheter för barn och pedagoger att dela upp sig i mindre utforskande grupper. Den stora gården erbjuder motorisk utmanande miljöer med klättring, balansgång och vattenlek. Den lilla gården erbjuder sandlek ochgungor för de yngsta medan det på den tredje erbjuds naturtomt med massor av möjligheter i skog och på äng.

Förskolan med plats för 70 barn har fyra avdelningar, två yngre – och två äldre- barns avdelningar. På Äspet och Sandbacken håller de yngsta barnen till. De vetter ut mot den lilla gården och delar där en inglasad altan som barnen kan sova middag på. Åsen och Klinten är avdelningarna för de äldre barnen. Alla fyra avdelningar förenas med ett gemensamt Torg som är en mötesplats för alla barn och pedagoger. På torget sker förskolans öppningar och stängningar. Ifrån torget kan du också ta dig in i den gemensamma ateljén för förskolan med tillhörande ute-ateljé. Här finns utrymme för barnen att skapa, konstruera och utforska olika material. Förskolan har också en atriumgård som är möjlig att använda året runt och skapar då ett extra rum på förskolan.

Förskolan har även fått ett nytt fint storkök anpassat för att barnen själva ska kunna hämta sin mat och sen lämna sin disk. Även ordentlig sopsortering finns på förskolan.

Här på drönarfotona kan ni bland annat se de 13 olika takfallen, atriumgården samt de 8 olika fasadfärgerna.

Foto från ovan över taket på Tormestorp förskola där man ser alla de olika taklutningarna
Drönarfoto från byggtiden över de 13 olika takfallen

Treano har även utfört invändig renovering av lokalerna på Tormestorp fritids. Projektet innefattar även en multisport-anläggning samt utökad parkeringsplats till skolan.

Samarbete

Med ett fint slutresultat och riktigt bra samarbete tackar vi alla inblandade i projektet. Ett särskilt tack till alla glada förskolebarn, Sandra Jönsson – rektor på Tormestorp förskola, Henrik Holmelin – beställare Hässleholms kommun, Stefan Larsson – ordförande BUN Hässleholms kommun, Christer Pettersson – verksamhetschef för förskolorna i Hässleholms kommun.

Tack till Hässleholms kommun för förtroendet.

Några ord från Sandra Jönsson, Rektor Tormestorp förskola – ansvarig för verksamheten: 

”Jag som rektor för är mycket nöjd över det samarbete som vi i verksamheten har haft med Douglas och Anders. Vi har på ett smidigt sätt kunnat hjälpa varandra att utföra våra respektive uppdrag på ett bra sätt. Vår nya förskola är fantastiskt fin och båda barn och vuxna är glada för våra nya miljöer.”

Invigning Tormestorp förskola 221107

Den 7 november anordnade förskolans rektor en invigning där bandet klipptes. På plats fanns representanter från Hässleholms kommun och andra inblandade i projektet och så såklart alla förskolebarn och personal. Självklart var även Douglas och Anders som har ansvarat för projektet från Treano på plats. Här kan ni se en film från invigningen Film invigning

Förskolebarnen på besök under byggtiden

I februari 2022 kom de blivande förskolebarnen på besök till byggarbetsplatsen. De fick varselvästar och var väldigt duktiga, förväntansfulla, nyfikna och vetgiriga under turen genom förskolan. Film februari 2022

Kontaktuppgifter och sociala medier

Kontaktuppgifter till Treanos avdelning i nordöstra Skåne: Kontakt

Ni kan se inlägg från byggtiden på våra sociala medier, här kan ni bland annat se en film från invigningen den 221107 Film invigning och även en film från när förskolebarnen var på besök under byggtiden Film februari 2022 .

Följ @treanobygg på instagramfacebook eller LinkedIn

Ansvariga för projektet från Treano: Treano Bygg: Anders Servin – projektchef samt Douglas Wensbo – arbetsledare.
Ansvariga för projektet från Treano Bygg: Anders Servin – projektchef och Douglas Wensbo – arbetsledare.