Torup Slott, Stenladan – etapp 1

Entreprenadform: Samverkansprojekt
Typ av byggnad: Kommersiella
Årtal start: 2019
Årtal klart: 2020
Beställare: Malmö Stad Fastighetskontoret
Byggstatus: Färdigställt

En ladugårdsbyggnad från 1789 har byggs om till en konserthall.

I projektet har de inblandade fått ta hänsyn till den pågående verksamheten i intilliggande byggnader som Torups café, värmeanläggningslokaler samt förrådsbyggnader, kontor och häststallar.

Torup är ett av Skånes bäst bevarade slott från 1500-talet. Torups rekreationsområde är ett 365 hektar stort bokskogsområde med motionsspår, promenadstigar och ridvägar.