Svarte Skola

Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Ystad kommun
Årtal klart: 2012
Byggstatus: Färdigställt

Om- och tillbyggnad av Svarte Skola i Ystad. 

Om- och tillbyggnaden av skolan bestod i fyra nya förskoleavdelningar, en ny matsal med storkök samt nya personalutrymmen.

Projektet var ett green building projekt, vilket innebär att det ställer extra krav på byggnaden. Byggnaden är extra energisnål, har den senaste installationstekniken och ställer höga krav på tätheten. Byggnaden är byggd i mycket stenmaterial och man utförde extra ljudmätningar och provtryckningar för att säkra att byggnaden var tät.

Fasaden är av ISO-block och fasadskivor, taket är belagt med aluminiumplåt.

Under hela byggtiden hade man pågående verksamhet i intilliggande skolmiljö. Detta ställde stora krav på säkerhetstänket för produktionspersonalen, byggområdet spärrades av och inga verktyg eller material lämnades utan uppsikt.