BRF Runan, Kv. Flintan 2 & 3

Entreprenadform: Total
Typ av byggnad: Bostäder
Årtal start: 2015
Årtal klart: 2016
Beställare: HSB BRF Runan
Byggstatus: Färdigställt
Pris: 44 Mkr

Fönsterbyte, balkong- och fasadrenovering

Entreprenadavdelningen i Helsingborg tog sig an uppdraget att utföra en omfattande utvändig renovering åt HSB BRF Runan.

Renoveringen bestod av fönsterbyte på 2000 fönster, 7000 kvm fasadrenovering som omfattade tilläggsisolering och fasadskivor. Balkongerna betongrenoverades samt inglasades.

Under hela byggtiden fick man i renoveringen ta hänsyn till de boende, arbetena aviserades till de 478 lägenheterna, vilket krävde bra framförhållning och information.

I september 2016 stod renoveringen klar.