Treanos hållbarhetsarbete

Treano vill gå steget före och möta kundens hållbarhetsambitioner. I och med våra hållbarhetsambitioner har vi utfört en rad olika steg för att kunna uppnå detta och vi kommer fortsätta vår väg framåt mot att bygga Skåne hållbart. Här nedan ser ni vår förenklade tidslinje gällande minskning av växthusgaser, med vad vi har gjort, var vi är och vart vi är påväg. Vårt mål till 2030 är att vi ska kunna erbjuda 100% klimatneutralt byggande. På vår hemsida, i vår hållbarhetsredovisning och i länken här kan ni se vår avancerade tidslinje

Treanos tidslinje förenklad om hållbarhet
Treanos förenklade tidslinje

Längre ner kan ni läsa mer om våra nya delar i vårt hållbarhetsarbete:

 • Ny del på vår hemsida: Hållbarhet
 • Ny hållbarhetspolicy
 • Hållbarhetsredovisning 2022

Vår ambition är att bygga Skåne hållbart, inom byggservice, entreprenad och projektutveckling. Vår vision är att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Treanos målstyrning är i enlighet med en långsiktig styrning och professionellt ansvarstagande, t ex FN (ex Agenda 2030, Global Compact Principer, Parisavtalet), Byggavtalet, våra klimatlöften (Nationella Färdplanen för Bygg -och Anläggning, samt Lokal Färdplan 2030 (LFM30)). 

Vi bygger Skåne hållbart!

Bild från Ljungen i Ljunghusen med vår vision från Treanos VD Fredrik Kamf Schlyter

Ny del på hemsida: Hållbarhet

För oss handlar CSR (Corporate Social Responsibility) och Hållbarhet om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande. Vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. På vår nya del av hemsidan beskriver vi dessa fem områden. Ni hittar Hållbarhet här: https://www.treano.se/om-oss/hallbarhet/

Treanos vision, värderingar, hållbarhet i en integrerad cirkel
Treano i en integrerad cirkel med vår vision, våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete

Ny hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy beskriver hur vi bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Vi bygger Skåne hållbart, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi utför byggservice, genomför entreprenader och bedriver projektutveckling i Skåne. Vår målstyrning är i enlighet med FNs Globala mål och Agenda 2030, och vårt hållbarhetsarbete består av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Ni kan läsa mer här: https://www.treano.se/om-oss/hallbarhet/.

Treano Hållbarhetspolicy utökad

Här kan ni se vår utökade hållbarhetspolicy, den ligger såklart även på vår hemsida.

Hållbarhetsredovisning 2022

Treanos hållbarhetsarbete utgår ifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Vi vill och behöver ta ansvar för den påverkan våra beslut och aktiviteter har på samhället, människan och miljö.

Viktiga händelser under året

Under 2022 växlade arbetet med hållbarhetsfrågor upp på Treano, samtidigt som det systematiska arbetet med att ständigt förbättra verksamheten fortsätter.

Några händelser som fört hållbarhetsarbetet framåt under året är:

 • God orderstock och låga risker.
 • En ny Hålbarhetschef har blivit rekryterad.
 • Översyn av hållbarhetsmodell – till att bestå av affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvar.
 • Ny hållbarhetspolicy, samt översyn och delvis nya hållbarhetsstrategier och mål.
 • Målstyrning i enlighet med våra hållbarhetsmål och i linje med vårt LFM30 klimatlöfte (Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030), samt den nationella färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggning.
 • Vi har fortsatt väldigt nöjda medarbetare, vilket den recertifierade Great Place to Work visade.
 • Vi är fortsatt certifiering (årligt besök) enligt ISO 9001, 14001 och 45001.
 • En allvarlig olycka men inga allvarliga tillbud.
 • Utbildningspaket inom KMA har sjösatts och utbildningar för hela personalen har börjat rullas ut. Utveckling av Byggsamordnaren och uppdatering av verksamhetssystemet samt nya KMA-ronder är uppstartat.
 • Översynen av UE och tecknande av samarbetsavtal med de samma har genomförts med gott resultat. Ny bilaga Hållbarhet framtagen för större ramavtals leverantörer.

I vår hållbarhetsredovisning 2022 kan ni läsa mycket mycket mer.

Treanos hållbarhetsarbete året i korthet sammanfattat i bilder
Diagram på vilka punkter som är viktiga för våra intressenter och vilken påverkan de har på Treano
Diagram på vilka punkter som är viktiga för våra intressenter och vilken påverkan de har på Treano

Vi bygger Skåne hållbart!

Rapsfält över Skånska fälten