Treano utför till- och ombyggnad av två skolor i Häljarp

Vi kan stolt meddela att Treano är i startgroparna för två skolor i Häljarp/Landskrona åt beställaren Landskrona stad.

Emiliaskolan, som är avsedd för elever i åk F-3 och Sandåkerskolan, för elever i åk 4–9. Vid båda skolorna kommer vi att genomföra utföra en omfattande om- och tillbyggnad. Arkitekt för båda skolorna är Magasin A arkitekter.

Emiliaskolan

Ytan som avser tillbyggnaden uppgår till 544 kvm BTA, medan ytan för ombyggnaden är 515 kvm LOA.

Entreprenaden har delats upp i två huvuddelar med följande uppdelning:

Huvuddel 1: Tillbyggnad av en ny del av skolan. Arbetet startade vecka 2, 2024, och beräknas vara färdigt till mitten av december 2024. Just nu pågår markarbetena. Den tillbyggda delen är tydligt markerad i rött på ritningen nedan. Dessutom kommer det att skapas ett atrium mellan de två passagerna som förbinder den nya delen med den befintliga skolan.

Huvuddel 2: Ombyggnad i den befintliga byggnaden, planerad att genomföras under sommarlovet 2024. Arbetet innefattar samtliga arbeten som ska utföras i den befintliga skolbyggnaden. De områden som kommer att omfattas av ombyggnaden är de som är markerade i vitt på ritningen, med undantag för det område som redan tillhör tillbyggnaden och är markerat i rött.

Planritningen där tillbyggnaden är utmärkt
Del av planritningen för Emiliaskolan, tillbyggnaden är markerad i rött. Ombyggnaden är de övriga delarna i vitt.

Sandåkerskolan

Ytan som avser tillbyggnaden är 619 kvm BTA, medan ytan som berör ombyggnaden är 435 kvm LOA.

Entreprenaden har delats upp i två huvuddelar med följande uppdelning:

Huvuddel 1: Tillbyggnad av en ny del av skolan samt angränsande passage in till ny skola. Arbetena startar i vecka 8 2024 och skolan skall stå klar i april 2025. Tillbyggnaden är markerad i rött på ritningen nedan.

Huvuddel 2: Ombyggnad av grupprum samt matsal i befintlig skola, utförs under sommarlovet 2025. Delarna som omfattas av ombyggnaden är de i vitt nedan, förutom delen i rött som tillhör tillbyggnaden.

Planritningen för Sandåkerskolan där tillbyggnaden är utmärkt
Planritningen, där den markerade delen i rött är tillbyggnaden

Pågående verksamhet

Skolorna kommer att ha pågående verksamheten under hela entreprenadtiden.

Ombyggnaderna av skolorna kommer att utföras under sommarloven 2024 för Emiliaskolan och 2025 för Sandåkerskolan. Med hjälp av gott samarbete skolorna emellan kan man flytta verksamheten till den skolan som ej renoveras och därmed ej störa fritidsverksamheten under somrarna.

Miljöbyggnad Silver

Tillbyggnaderna för både Emiliaskolan och Sandåkerskolan ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Silver 3.2.

I produktionen kommer vi att ha ett klimat/hållbarhetstänk med fokus på att hitta klimatförbättrade alternativ.

Klimatförbättrad betong i grundplattan kommer att användas till båda skolorna och 80% (Emiliaskolan) respektive 100% (Sandåkerskolan) trävirke för stomme, tak och väggar.

Bodetablering

Treanos bodetablering är placerad precis mitt emellan de båda skolorna vilket är en stor fördel. Det är både är resurs och ekonomiskt effektivt. Inne i byggboden finns de båda arbetsmiljötavlorna för projekten.

Vi tackar Landskrona stad för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete och ett fint resultat.