Treano medlemmar i Byggvarubedömningen

Treano Bygg AB har valt att bli medlemmar i Byggvarubedömningen. Detta är ännu ett steg i vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö arbete.

Med medlemskapet i byggvarubedömningen möjliggör det för oss att göra medvetna materialval i våra projekt.

Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.  Hannes Morger, VD, Byggvarubedömningen

Läs mer om byggvarubedömningen, klicka på länken nedan: