Utveckling av Lilla Torg i Vellinge

Erlandsson Syd bygger och utvecklar Lilla Torg i Vellinge.

Takpannor plockas ner och frontespis börjar byggas
Fastigheten ut mot Stortorget har delats in i tre sektioner. Nasta vecka påbörjas arbetet med sektion ett som inleds med att takpannorna ovanför Drink & Wear plockas ner. Därefter börjar vi bygga frontespisen – det stora glaspartiet på ovanvåningen. Det arbetet kommer att pågå i ett par veckor. Totalt byggs tre frontespiser ut mot Stortorget och två in mot Lilla torg. Så fort en frontespis är klar påbörjas arbetet med nästa.

Vi är mycket glada för det starka engagemang som hyresgästerna i kvarteret runt Lilla torg visar. Uppslutningen till den workshop som Vexab bjudit in till nästa vecka är mycket god! På agendan står bland annat att konceptutveckling av kvarteret och varumärket, önskad butiksmix och målgruppsdiskussioner.