Svenska kyrkan/Hörby församling

Entreprenadform: Totalentreprenad
Typ av byggnad: Om- och tillbyggnad
Årtal start: 2022
Årtal klart: 2023
Beställare: Svenska kyrkan
Byggstatus: Färdigställt

Om- och tillbyggnad till Svenska kyrkan/Hörby församling

Om- och tillbyggnaden till Svenska kyrkan/Hörby församlingshem står klart. Ett spännande och omfattande ROT uppdrag på totalentreprenad med fina detaljer och materialval.

Vårt duktiga byggservicegäng i nordöstra Skåne har med underentreprenörer utfört bl.a: tillbyggnad av entré, storkök, hiss, byggnationer i ny arkitektur, markarbete, ytskikt, inredning, målning, vs, vent, el, specialsnickerier mm.

Efter ett gott samarbete med såväl beställare som underleverantörer stod projektet klart lagom till semestern.

Kontaktuppgifter och sociala medier

Kontaktuppgifter till Treano i Nordöstra Skåne: Kontakt

Till sist, följ gärna @treanobygg på instagramfacebook eller LinkedIn